Skip to content

mRNA corona vaccins zijn niet bevorderend voor uw gezondheid: “We believe a comprehensive risk/benefit assessment of the mRNA vaccines questions them as positive contributors to public health.” Juni 2022

Highlights

• mRNA vaccines promote sustained synthesis of the SARS-CoV-2 spike protein.
•The spike protein is neurotoxic, and it impairs DNA repair mechanisms.
•Suppression of type I interferon responses results in impaired innate immunity.
•The mRNA vaccines potentially cause increased risk to infectious diseases and cancer.
•Codon optimization results in G-rich mRNA that has unpredictable complex effects.

  link

“Als we alleen nog maar het totaal van de door overheden erkende 20 miljoen sterfgevallen als gevolg van de (corona) injecties in gedachten houden, dan is dat aantal al meer dan drie keer het doorgaans genoemde aantal slachtoffers van joodse afkomst, zigeuners en homosexuelen , die de vernietigingskampen uit de nazitijd niet hebben overleefd”. Karel van Wolferen in Gezond Verstand. 19.11.2022

Borger, 12 okt 2022 

Corona is een nieuwe naam voor de griep, en de griep is een methode van het lichaam om ongewenste stoffen op te ruimen. Die ongewenste stoffen kunnen zijn:  *afvalstoffen van het lichaam *gif in je eten *gif in de lucht of *gif het water. Een “corona virus” is gemaakt met een computer en komt in de natuur niet voor. De zogenaamde “Corona pandemie” wordt ook wel het grootste bedrog in de geschiedenis van de mensheid genoemd. Om griep te genezen en te voorkomen kun je je “lifestyle” verbeteren: gezonde voeding, extra vitamines C en D, beweging, gezonde lucht en water. Erg belangrijk voor je gezondheid is ook een opgeruimd gemoed.

Virussen, hoe zit het nou precies?

Proto-cellen

Warm water stroomde diep in de zee langs poreuze rotsen, zo ontstond het leven op aarde.

De gaatjes werden afgesloten met een dun laagje, dit waren de eerste proto-cellen. Door de “wrijving” van het stromende warme water kwam er een elektrisch verschil binnen en buiten deze protocellen. Met deze enegie werden er allerlei moleculen aangemaakt.Toen deze proto-cellen zich los maakten van de rotsen ontstonden de eerste cellen.

Wat is een molecuul?

Dus door stroming ontstonden moleculen, die voor van alles gebruikt konden worden.

Voorbeeld: twee atomen H (waterstof) plus een atoom O (zuurstof) geeft het molecuul water (H2O).

Informatie?

Die (proto) cellen die een manier bedachten om op te slaan hoe een slim celwandje gemaakt kan worden, overleefden. En die cellen die bedachten hoe ze zich konden delen “overleefden” nog na hun dood. Moleculen om informatie op te slaan zijn b.v. RNA en DNA. Die ontstonden in deze oersoep.

Virussen

Sommige kleine stukjes DNA en RNA kunnen zichzelf dupliceren, dus een kopie van zichzelf maken. Deze stukjes worden soms ook wel virussen genoemd.

Ze zijn bouwstenen van het leven.

Zulke virus bouwstenen zijn relatief klein en hebben informatie voor maar enkele eiwitten (Viral genetic material is relatively small, encoding only a few proteins.) link

Bij alle virussen, ook het computer virus Corona, “wordt aangenomen” dat het virus een cel binnenkomt via bestaande mogelijkheden. (it is generally assumed that viruses take advantage of existing mechanisms. link blz 6) Oftewel niemand weet hoe een virus bouwsteen, of een heel groot theoretisch virus, een cel binnenkomt!

Stofwisseling = leven

We zijn nu vier miljard jaar verder en er zijn nog steeds cellen. Een cel leeft wanneer er “stofwisseling” is, dus wanneer er een stroming is en allerlei molekulen gemaakt (en afgebroken) worden. Is er geen stofwisseling dan is de cel dood. Het DNA en RNA is er nog wel, maar informatie zonder stofwisseling is nutteloos. Stofwisseling is dus belangrijker dan informatie-opslag.

Gif = virus

140 jaar geleden waren er veel ziektes die niet door (met een microscoop zichtbare) bacteriën werden veroorzaakt, men zei “dan zal het wel door een gifje komen”, en gif in het Latijn is virus.

Hokus pokus een virus maakt je ziek.

In de 20e eeuw werden RNA en DNA molekulen ontdekt, en kwam er het idee van de farmaceutische industrie om denkbeeldige stukjes ziekmakend RNA en DNA te verzinnen en daar de oude naam virus aan te geven. Dan kan je medicijnen of “vaccins” verzinnen die je “beter” maken. Het is namelijk niet mogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat! Een fantastische propaganda truc dus.

Chemie

In een laboratorium kun je kleine stukjes RNA en DNA vinden en onderzoeken, aan de hand van hun chemische eigenschappen, want zien kun je ze niet. Bij grotere stukjes RNA en DNA moet je die eerst in kleine stukjes hakken om ze te kunnen onderzoeken. Een zogenaamd “Corona virus”, gemaakt met een computer, is verschrikkelijk lang en kun je in de natuur niet tegenkomen. Het “virus” is ook veel te lang om door een celwand een cel binnen te dringen als het zou bestaan. Dus besmetting zou ook onmogelijk zijn. Met uitzondering van fagocytose, maar daarmee wordt wat opgenomen wordt verteerd. Je kunt het “virus” niet isoleren, en dus ook niet “opkweken” en bij iemand anders inbrengen, om te zien of die dezelfde “ziekteverschijnselen” krijgt.

Waar wordt je dan ziek van als er geen virussen bestaan?

U zult misschien schrikken om te lezen dat ziekmakende en besmettelijke virussen helemaal niet bestaan. Een veel voorkomende opmerking is dan “waar wordt je dan ziek van?” Het bestaan van virussen is één zaak. Een andere zaak is waar mensen ziek van worden.

Mensen worden ziek wanneer de stofwisseling niet meer goed verloopt. Dit kan allerlij oorzaken hebben, zoals gif, schadelijke bacteriën, stress, straling en ouderdom.

Biologische oorlogvoering

Er zijn veel laboratoria waar geprobeerd wordt om ziekmakende stukjes RNA en DNA te maken. Dan kan big pharma weer een “oplossing” verkopen.

Je kunt zulke stofjes dan bij mensen inspuiten, onder het mom van “vaccinatie”.

Daar kun je ziek van worden en daar kun je aan dood gaan. Je wordt er niet besmettelijk van! Lukt het om het eigen DNA van een mens kunstmatig te veranderen, dan zal deze mens zich niet meer kunnen voortplanten. Het DNA moet namelijk de stofwisseling ondersteunen, en dat is een proces dat er miljarden jaren over gedaan heeft om zich te ontwikkelen. Het sleutelen aan ons erfgoed staat nog in de kinderschoenen.

Ziektes genezen

Er wordt ook hier en daar gekeken naar hoe weefsels werken, en hoe genen aan- en uit gezet worden.

Hiermee kun je mensen beter maken, dat is een slecht verdienmodel. Alleen al het verminderen van angst zorgt voor een betere gezondheid!

Geen angst

We hopen dat u nu niet meer bang bent voor ziekmakende virussen. Want die bestaan niet.

Maar nu even aagenomen dat ze wel bestaan, en dat er een “vaccin” tegen Corona is. Dan nog zorgt zo een “vaccin” er niet voor dat corona besmettelijkheid afneemt (“je doet het voor een ander”) volgens de “vaccin” fabrikant, zie video hieronder. Dus is er geen legale grond voor een ”covid passport”.

Meer lezen?

1   Viroliegy  (lie van leugen, dus i.p.v. virology) zeer uitgebreid, je kunt per “virus” precies nalezen hoe het zit. (Engels)

2   De mythe van immuunsysteem en virussen

3   Viruses, fact or fantasy?

4     Howard Steen:
“If more people who are at least open to thinking about alternative information would watch this then the world would not be in the mess it has ended up in right now. This is an excellent summation of compelling arguments of the terrain theory scientists.”

The End of Germ Theory video

Ien-ke Vos en Wim Opgelder schreven in 2021 dit boekje over corona: Wat er om ons heen gebeurt in de wereld aangaande “corona” raakt ons zeer

Deze mensen vertellen hoezo ze geen prik (meer) halen: link Brabants Dagblad

Moeten we vergeven wat ons aangedaan is en wordt met nutteloze en schadelijke of zelfs dodelijke Corona maatregelen? Amnesty, Yes—And Here is the Price

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar info@borgerdenktna.nl

Roland

The End of Germ Theory (hier kunt u kunt zien dat virussen niet bestaan) documentaire:

Chef van Pfizer geeft toe nooit gekeken te hebben of hun “vaccin” de overdracht van corona vermindert:

05/11/2022 “Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik in mijn basisopleiding geneeskunde ooit specifiek een college heb gehad over de voor- en nadelen van vaccinatie” Jan B. Hommel in vaccinatie, altijd goed?

Vaccinzeloten smeken om vergeving nadat ze de levens van miljoenen mensen hebben verwoest

Wereldwijd zijn ten minste 20 miljoen mensen door deze vaccins gedood, terwijl miljarden mensen gehandicapt zijn geraakt door verwondingen als gevolg van vaccins. link

To this day, very few airline pilots will report a UFO, and most citizens only expect to find evil on a TV or cinema screen. The same motive – not to be thought unbalanced or obsessed – is also what keeps paedophiles safely hidden. Nobody wants to believe that ‘democratic’ governments wish ill for their citizens. But sometimes, one must risk ridicule and refuse to deny the Unthinkable.

“You cannot any longer cling to the belief that doctor knows best. ” “Compliance = Pleasure + the promise of privileged survival”

Pay attention. Or pay with your life