Skip to content

 

 

GEZOND VERSTANDKENNISFRONT OPMAAT NAAR DE OEKRAÏNEOORLOG 22.02.2023 link

PAUKENSCHLAG – NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesteht: „Der Krieg hat nicht im Februar letzten Jahres begonnen. Der Krieg hat 2014 begonnen.“

von | 17. Feb 2023 link

Amerikaanse interventies, bron: De Andere Krant 25 Feb 2023

Germania Delenda Est – De aanval op de pijpleiding en de uitvoering van het Morgenthau-plan link

 

In de nasleep van de CIA aanval op de Nordstream pijpleidingen, staat Duitsland nu voor een herhaling van Das Hungerjahr van 1946-7

Oekraïne kanaal op Telegram link

Has Russia Already Won? Is it “Game Over” for the Rothschild/Rockefeller Empire? link

Het Oekraïne conflict

belicht van een andere kant.

Wist u dat

 • de oude Noord-Europese landen en Rusland (meestal) vreedzame innige culturele en commerciële banden onderhielden gedurende honderden jaren tot (in ieder geval) het begin van de 20e eeuw?

 • in 1991 het Warschaupact is opgeheven en dat de NAVO sindsdien eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft?

 • na eenwording van Oost- en West-Duitsland  (1990) de Russische, Amerikaanse en Duitse regeringsleiders (Gorbatsjov, Bush sr. en Kohl) een verdrag hebben getekend waarin werd verklaard  dat er geen verdere uitbreiding van de NAVO oostwaarts zou plaatsvinden?

 • dat sinds het vastleggen van die afspraak Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Slovenië, Albanië, Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië zijn toegetreden tot de NAVO?

 • de NAVO daarmee de  afspraak uit 1990 dus 14 keer met voeten heeft getreden?

 • de NAVO dat nu weer doet, nu Ursula von der Leyen (als voorzitter van de  EU) de Oekraïne een EU lidmaatschap heeft aangeboden?

 • de verschillende Russische regeringen door de jaren heen daar telkens bezwaar tegen hebben aangetekend bij bv.de VN en veiligheidsraad?

 • dat Rusland in de media wordt aangewezen als agressor, terwijl de NAVO dus verre van onschuldig aan dit conflict is?

 • de Amerikanen (vanwege hun grote wapenindustrie)  belang hebben bij voortdurende conflicten in de wereld (denk maar aan de oorlogen in het Midden Oosten)?En wist u dat….

 • de Amerikaanse regering in 2019 de huidige president van de Oekraïne, Zelenski (c.s.)  in het zadel heeft geholpen?

 • Zelenski voordat hij de politiek in ging een  komiek en acteur was?

 • Zelenski nu multi-miljonair is?

 • de Amerikanen hun laboratoria in de  Oekraïne (!)  hals over kop ontruimd hebben, toen Rusland Oekraïne binnenviel (dat hoeft niet als je paracetamol maakt of onderzoek doet naar nachtblindheid….toch)?

 • de Amerikanen de enigen zijn die baat hebben bij de “lekkages” in de gas- pijpleidingen  Nordstream 1 & 2? 

 • de Russen de gaskraan niet hadden hoeven te beschadigen of te saboteren; ze hadden die kraan gewoon dicht kunnen draaien

 • wie het gas verkoopt macht verkrijgt over o.a. Europa, door  energieafhankelijkheid;

 • degene die het gas verkoopt er belang bij heeft, de vijandigheid tussen Europa en Rusland te voeden ten bate van de eigen hegemonie? 

 • de Amerikanen als één van de weinige partijen de middelen (duikers, onderzeeërs) hebben om dergelijke schade (d.m.v. ontploffingen) aan pijpleidingen op de zeebodem  te brengen?

 • de Amerikanen middelen hebben om de NAVO bondgenoten zodanig onder druk te zetten, dat die zwijgen over Amerikaanse betrokkenheid?

 • Wist u dat…. 
 •  
 • de referenda in Donetsk en Donbass meer dan 100 internationale observators had, maar dat het Westen wereld weigerde mensen te sturen?
 • In het westen laatdunkend wordt gedaan over de propaganda die de Russische regering maakt  voor het Russische volk, maar dat wij uitsluitend de NAVO propaganda (of: narratief) voorgeschoteld krijgen?

 • de zogenaamde boycot alleen de West-Europese bevolking treft? 

 • de kunstmatig hoge energieprijzen de middenstand om zeep helpen ( zie DOD 2) en dat de burgers zullen verarmen (DOD 1)?

 • dit ook in het straatje past van de energietransitie-lobby (DOD 7)?

 • van uw belastinggeld miljarden worden uitgegeven aan wapentuig voor het Oekraïense leger?   

 • er -mede daardoor- geen geld is om energie hier betaalbaar te houden? En wist u dat….

 • er nog nooit een conflict opgelost is door oorlog, maar  wel door diplomatie?

 • er alleen maar verliezers zijn in een oorlog?

 • de westerse leiders het door hun “stoere” oorlogstaal voor zichzelf onmogelijk  maken om nog (zonder gezichtsverlies) tot een diplomatieke oplossing te kunnen komen, 

Op 10 juni 1963 hield John F. Kennedy een toespraak in Washington DC, naar aanleiding van de Cubacrisis.

De speech duurt 27 minuten. U kunt de speech hier zien:

President John F. Kennedy’s “Peace Speech” 

Als je niet beter wist, zou deze redevoering ook uitgesproken kunnen zijn op 10 juni 2022 .

Ter illustratie een paar (vertaalde) fragmenten voor u.

5:40…ieder nadenkende burger, die wanhoopt bij de gedachte aan oorlog, en vrede wenst, moet beginnen met naar zichzelf te kijken…

6:34 …onze problemen zijn door mensen veroorzaakt en kunnen daarom ook door mensen worden opgelost…

10:00 …Amerikaanse imperialisten zijn erop uit om Europese en andere kapitalistische landen economisch en politiek tot slaaf van Amerika te maken en om werelddominantie te bereiken door middel van aanvalsoorlog…. (opmerking: dit is wat Kennedy aanhaalt als Sovjet propaganda uit die tijd…hadden de Sovjets dat toen wel al goed gezien? Want waar staan we nu?)

15:06 …nucleaire mogendheden moeten díe confrontaties voorkomen, die een tegenstander dwingen tot de keuze tussen enerzijds een vernederende terugtrekking óf anderzijds een nucleaire oorlog….dit zou bewijs zijn van het bankroet van ons beleid of een collectieve doodswens voor de wereld….

Kortom…wat politici ons niet vertellen en wat de gevestigde media niet in het nieuws brengt…

En u denkt misschien dat dit een anti-Amerikaanse tirade is…en dat lijkt misschien zo…maar mailt u ons even (info@borgerdenktna.nl) als u een oorlog weet te noemen van na 1945, waarbij Amerikanen geen hoofdrol speelden. En waarbij  het betreffende land niet achter gelaten is in volledige vernieling, als een gedesillusioneerde gebroken maatschappij en waarbij geen nazorg van enige betekenis is gegeven? Wij horen het graag!

* Het was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker die in 1990 tegen Gorbatsjov de historische woorden sprak dat de NAVO “geen inch” naar het oosten zou opschuiven. Op dat moment gold dat vooral voor Oost-Duitsland. Uitbreiding van de NAVO naar andere landen was niet aan de orde en Gorbatsjov kreeg die geruststellende boodschap in die dagen keer op keer te horen van diverse westerse gesprekspartners.

(https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2414948-rusland-en-uitbreiding-van-de-navo-al-30-jaar-een-heet-hangijzer)

“Het Oekraïnsche leger stond op het punt de oostelijke gebieden te bezetten, wat er toe geleid heeft dat Putin ingegrepen heeft om dit te voorkomen. ” Col. Richard Black: U.S. Leading World to Nuclear War in een youtube interview: video

En wist u …..

 * dat meteen na de Russische inval, president Zelensky 11 politieke partijen verboden heeft (waaronder een met bijna 10% van de 450 parlementszetels)?

* dat Zelensky nu (dec 22) ook de (onafhankelijke) orthodoxe kerk wil verbieden?

*dat de SBU (geheime dienst) al jaren strenge censuur uitoefent op “anti-Oekraïense propaganda”?

*dat sinds 2017 er anti-Russische (taal)wetten zijn ingevoerd?

Bron: Aan Gietelink, DAK nr 49 dec 22

Roelant

 

“Met alle respect voor alle andersdenkenden, maar ik denk dat de meeste mensen de situatie met
Oekraïne niet goed inschatten: wie de metafysische analyse niet maakt, die kan eigenlijk niet
beweren te begrijpen wat Putin doet. Ik heb ook mijn reserves bij de man, maar de karikatuur die
van hem gemaakt wordt is ronduit lachwekkend. Hij is namelijk niet gek, niet wraakzuchtig,
gebruikt zélfs geen nodeloos geweld. JA, dit is mijn standpunt, en vooraleer u dit kanaal verlaat:
lees eerst even het onderstaande.” Brecht Arnaert lees hier verder

Stand van zaken 17 oktober 2022 Swiss policy research

Tinus Reitsema uit Borger schreef een boekje over de Oekraïne: Oekraine.pdf