Skip to content

Geld? Dat gebruik ik mijn hele leven al!

Van onze verslaggever Roelant van Eijk

 

Introductie
In dit artikel beschrijf ik niet alleen geld maar van alles dat dat met financiën te maken heeft.
Ik heb gemerkt dat veel mensen (ook) bij dit onderwerp denken dat hetgeen zich afspeelt op Europees- en wereldniveau voor hen niet belangrijk is. Maar dat is het wél!
Ook uit de informatie over dit onderwerp kun je een aantal bedreigende ontwikkelingen afleiden.
Ontwikkelingen die bedreigend zijn voor de (financiële) vrijheid van elke burger.
Het is niet de bedoeling u bang te maken. Wel wil ik uw bewustzijn in dit opzicht doen toenemen.

Samenvatting
De samenvatting staat aan het begin, zodat u eventueel gericht naar bepaalde onderwerpen kunt gaan, hoewel ik natuurlijk aanraad het artikel in zijn geheel te lezen.
De onderwerpen staan niet in een vooraf bepaalde en doordachte volgorde.

• Als we over ‘geld’ praten, bedoelen we eigenlijk ’valuta’.
• CBDC (centrale bank digitale currency) heeft in potentie volledige controle over onze uitgaven.
• de huidige hoge inflatie wordt veroorzaakt door de enorme schuldenberg die de overheden sinds 2008 opgebouwd hebben en heeft nagenoeg niets te maken met het Oekraïne conflict.
• de dollar neemt in belangrijkheid af als wereld handels/reserve munt – dit gaat ook zijn weerslag hebben in de eurozone; dus ook in Nederland.
• Alternatieven zoals Florijn worden getolereerd zolang de omvang geen bedreiging vormt voor de Euro.
• digitale valuta, zoals Bitcoin zijn ongewenst door overheden.

Geld versus valuta
Het is belangrijk eerst duidelijk te maken wat geld en valuta nu eigenlijk zijn, en wat de overeenkomsten/verschillen zijn. Geld en valuta lijken namelijk erg veel op elkaar.
Ze vormen beiden een rekeneenheid, zijn beiden eenvoudig deelbaar, zijn beiden makkelijk mee te nemen, hebben beiden een hoge acceptatiegraad als ruilmiddel enzovoorts.
Het grootste verschil tussen geld en valuta is dat geld formeel ook een werkelijke waarde vertegenwoordigd en valuta niet.
Maar mijn briefje van €20,= heeft toch een waarde van 20 euro? …nou…ja en nee…

Alle huidige financiële stelsels zijn een zogenaamd ‘fiat – systeem’.
Dat heeft niets met de Italiaanse autofabrikant te maken, maar met het Latijn, waarin dit woord zoveel betekent als goedkeuring, toestemming.
Met andere woorden, we doen met z’n allen alsof ’t geld wat waard is en accepteren het wederzijds, maar eigenlijk is het alleen een stukje mooi bedrukt papier. Geld op de bank is tegenwoordig feitelijk een setje cijfers in een computerprogramma.

De mensheid heeft zich vanaf het eerste begin bediend van ruilmiddelen als tussenstap.
Ik heb een emmer met honing. Ik wil zelden een varken, en áls ik varken wil, wil ik slechts een klein deel van het varken. Dat kan ik met een ander ruilen voor een klein deel van de emmer met honing. Maar wat doe ik als de ander helemaal geen honing wil of nodig heeft? Er is zo altijd gezocht naar ruilmiddelen met een zekere zeldzaamheid die bovendien niet na te maken zijn.
In sommige oude eilandculturen werden zeldzame schelpen gebruikt, maar het meest voorkomende ruilmiddel door de millennia heen was goud.

Bij het ontstaan van de ‘moderne’ banken in de 18e eeuw, werden waardepapieren verstrekt tegen goud, zodat men niet met fysiek goud hoefde te reizen.
Dit systeem werd steeds verder verfijnd, werd gestandaardiseerd (op landelijk niveau) en zo kwam men tot een systeem waar de nationale bank (in ons land De Nederlandse bank, DNB) de enige uitgever van geld werd (bankpapier en munten) waarbij de tegenwaarde in goud in de kluizen lag. Er is dan dus sprake van een 100% gouddekking.
Omdat in de praktijk natuurlijk nooit iedereen al het goud kwam opeisen, werd de wettelijke dekkingsgraad steeds verlaagd, tot zo’n 30%. Daarmee was dus 70% van het geld in omloop ongedekt. Dit was voornamelijk politiek ingegeven, omdat politici zich niet graag beperkt zien op financieel gebied. Geld bijdrukken is één van hun belangrijkste “hobby’s”.
In augustus 1971, koppelde President Nixon (van de VS) de dollar los van goud – tot dat punt was de dollar inwisselbaar tegen goud, met een vastgestelde koers van ~$37,= per troy ounce (~31,10 gram).
Nixon deed dit om de oorlog in Vietnam te kunnen financieren. Hiermee was het hek van de dam.
Geld werd toen valuta. Maar vanwege de gewoonte om geld ‘geld’ te noemen, en omdat de overheden de mensen uiteraard niet gingen uitleggen dat er opeens geen echte waarde mee achter het geld (valuta) zat, is het gebruik van het woord geld gebleven, terwijl eigenlijk valuta bedoeld is.

Inflatie
Inflatie is geldontwaarding. Oftewel koopkrachtvermindering. Met beide omschrijvingen wordt bedoeld dat alles duurder wordt. Is inflatie een natuurlijk verschijnsel? Hebben we het nodig?
Kun je er aan ontkomen? Nee, nee en nee. Maar inflatie is geweldig voor hen die schulden hebben. Stel: je leent een bedrag van 1000
(ongeacht de eenheid). Hiervoor kun je op dat moment 10 volle boodschappenkarretjes kopen.
Als er geen inflatie is, en je moet terugbetalen over 10 jaar, is het bedrag nog steeds 1000 en 10 volle boodschappenkarren waard.
Is er wel inflatie, dan is het bedrag ook nog steeds 1000, maar misschien nog maar 7 volle boodschappenkarren waard…de schuld is 30% minder waard geworden.
Dit werkt zo voor aflossing van je persoonlijke lening, of hypotheek (afgezien van de rente die je moete betalen) maar… ook voor de staatsschuld!
Voor de overheid is dus inflatie een grote noodzaak om de groeiende (!) staatsschuld betaalbaar te houden. Overheden zeggen weliswaar dat ze “zich zorgen maken” over de inflatie, vanwege hun “zorgen over de koopkracht van de burger”, maar dat zijn krokodillentranen. Zonder inflatie waren de meeste (Westerse) landen al lang volledig failliet geweest als gevolg van de schuldenberg.
Dat laatste is ook de reden voor het dogma van het streven naar economische ‘groei’.
Ook dat is geheel niet nodig voor het welzijn en welbevinden in een samenleving; economische groei door inflatie -gemeten in BBP- boven de bevolkingstoename is puur een manier om schulden percentueel binnen de perken te houden. Dat u en ik niet meer kunnen uitgeven dan we verdienen vinden we logisch en dat is het ook.
Wij zetten de tering naar de nering. Overheden denken dat zijn boven deze natuurwet staan en lenen er dus lustig op los (of drukken geld bij – dat gaat tegenwoordig nog makkelijker door in een computer gewoon een bedrag van een paar miljard te creëren en op je eigen bankrekening te zetten).
De leningen moeten betaald worden door toekomstige generaties, terwijl de geldcreatie inflatie tot gevolg heeft.
De westerse monetaire systemen zijn volledig uit de hand gelopen met schuldenbergen en geldcreatie die niet te overzien zijn. Een moment van ineenstorting van het monetaire systeem is onafwendbaar, en daarom werken overheden al geruime tijd aan een grote truc:
CBDC – Central Bank Digital Currency. Met de invoering van CBDC kan ieders geld (valuta) volledig, naar behoefte, worden gemanipuleerd (bv. negatieve rente, tijdelijke geldigheid)
naast het programmeren, zodat u gemotiveerd of beperkt wordt waaraan u uw geld kunt besteden.

CBDC – Central Bank Digital Currency
Hier wordt hard aan gewerkt door allerlei overheden en financiële instituten zoals DNB, ECB en BIS. Maar ik betaal toch al digitaal?
Ja en nee… de huidige pin en bank-app betalingen gaan per computer. In dat licht bezien zou je deze vormen van omgang met geld digitaal kunnen noemen. Het grote verschil met CBDC zit in twee aspecten.
1) De valuta (dus niet: geld) wordt uitgegeven en beheerd door de centrale bank (Weet u nog?? De enige -nationale- bank, die geautoriseerd is voor ons land bankbiljetten bij te drukken of munten te slaan)waarbij de commerciële banken (zoals ING, RABO en andere) overgeslagen worden en de overheid op die manier dus een directe vinger in uw financiële pap kan krijgen. Overigens zullen de commerciële banken waarschijnlijk wel voor het overheidskarretje worden gespannen, om zo de acceptatiedrempel te verlagen.
2) Het digitale aspect van deze valuta zal met zekerheid programmeerbaarheid bevatten.
Op deze manier kan de uitgever (lees: overheid) dus bepalen waaraan u uw geld uitgeeft (wel tofu, geen vlees, wel fietsvakantie, geen vliegvakantie) of de geldigheidsduur bepalen (uw saldo verloopt over 30 dagen).
3) De overheid zal ongetwijfeld alle overheidsdiensten daaraan koppelen. U kunt nu een paspoort alleen nog maar per pin afrekenen, niet meer contant; over enige tijd wordt alleen de CBDC nog geaccepteerd. Dit geldt ook voor ontvangen van uitkeringen, het betaling van belasting enzovoorts.

Kortom, de CBDC biedt ongekende mogelijkheden voor regeringen om uw koop- en betaalgedrag te sturen. Daarmee wordt uw financiële vrijheid ernstig geweld aangedaan.

Minister Kaag, onze huidige minister van financiën, staat met een uitgestreken gezicht te beweren dat programmeerbaarheid geen deel van de CBDC (ook wel: ‘digitale euro’) zal uitmaken, maar dat is niet de waarheid. Binnen de EU en bij de ECB is al besloten dat programmeerbaarheid deel zal uitmaken van de CBDC. Ook voor de BIS is het hoofddoel van CBDC introductie, controleerbaarheid van financiële transacties, dus van de mensen. De CBDC is een oplossing voor een niet bestaand probleem. Tenzij het probleem ‘macht over mensen’ is….

Amerikaanse Dollar
Een uitgebreidere versie van dit verhaal staat elders op deze website:
https://borgerdenktna.nl/wat-kan-mij-dat-schelen-wat-er-gebeurt-in-de-wereld/

De United States Dollar, ofwel Amerikaanse dollar, (verder kortweg: dollar) is dé munt waarin de wereldhandel plaats vindt.
Dit is begonnen (tijdens en) na de 2e wereldoorlog. De VS wilde Europa best ‘helpen’ Hitler te verslaan, en -later- om uitbreiding van het communisme te voorkomen, maar dat daarvoor moest Europa twee dingen accepteren:
VS zou op het Europese goud passen (het goud moest naar Fort Knox in de VS worden verplaatst) én de Europeanen moesten de dollar als wereld-reservemunt accepteren.
Dit was een gouden zet van de VS en bovendien hadden de Europese landen weinig keus: het was óf dit accepteren óf geen hulp voor wederopbouw ontvangen…
Bovendien was in die tijd de ‘wereldhandel’ voornamelijk beperkt tot de VS en de Europese landen met hun koloniën, dus hoeveel kwaad zou het kunnen, de dollar als wereld-reservemunt te accepteren?
De dollar was gekoppeld aan goud: 1 troy-ounce (=31,1 gram) goud was 35 dollar waard; met deze vaststelling bepaalde de VS dus ook de goudprijs.
Dit systeem werkte redelijk totdat in 1971 de Amerikaanse president Richard Nixon de uit de hand lopende oorlog in Vietnam niet meer kon financieren binnen de afspraken. Hij koppelde de goudprijs los van de dollar.
De goudprijs vloog omhoog (de waarde werd nu ineens bepaald door vraag en aanbod) en Nixon kon naar hartenlust geld bijdrukken om de oorlog te financieren. En zo geschiedde. Maar de beer was los, of, zoals de Amerikanen zeggen: the cat was out of the bag…

Nu even doorspoelen naar 2007, 2008: de financiële crisis, ingeluid door het faillissement van de bank Lehman Brothers. De groei van de VS (en ook onze groei) was sinds 1971 gefinancierd met geleend geld.
Zowel in de VS als in Europa volgen bail-outs van de “systeembanken”. Dit zijn de banken die de ruggengraat van het financiële systeem en economie vormen en die van de politiek dus niet failliet mochten gaan. Denk in Nederland aan ING, ABN-AMRO etc.
Het geld voor deze ‘bail-outs’ werd uit het niets geschapen: waar in 1971 nog (misschien) fysiek de geldpersen aangezet moesten worden om geld te creëren, kon inmiddels geld met de computer gemaakt worden. De ECB (Europese Centrale Bank) typt op haar balans + €25 miljard, gevolgd door ‘enter’ en daar is €25 miljard erbij op de rekening. En bij de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank, die overigens noch Federal is, noch Reserves heeft…) ging het al net zo.
En sindsdien zijn de centrale bankiers steeds minder aarzelend om geld (valuta) bij te maken.
In de VS is tussen 2008 en 2022 de geldhoeveelheid meer dan verdubbeld.
Maar we weten allemaal dat de economie in werkelijkheid niet is verdubbeld! Sterker nog: na de maatregelencrisis van 2020-2022 zijn veel bedrijven op de fles gegaan. Deze enorme hoeveelheden extra geld doen maar één ding: inflatie veroorzaken.

Zeer recent (medio maart ’23) zijn 3 Amerikaanse banken (waaronder Silicon Valley Bank) en één Zwitserse bank (Credit Suisse) op de fles gegaan.
De SVB was een bank (16e in de VS) die vooral aan startups leende en ook in digitale valuta deed (o.a. bitcoin). Door de renteverhogingen kwam de bankbalans zodanig in onbalans dat de Federal Reserve ingreep en de bank overnam. Kanttekening hierbij is dat de Federal reserve zélf met CBDC aan de gang wil en geen concurrentie van de (andere) cryptocurrencies wil hebben, dus dit was een mooie gelegenheid om een van de grotere spelers op dit gebied onschadelijk te maken…

Nieuwe wereld handels munt op komst?
De BRICS-landen (Brazilië Rusland India China South-Africa) zijn al een aantal jaren bezig om onderlinge handelsbetrekkingen te versterken en hebben plannen voor een eigen handelsmunt. Deze plannen zijn in een stroomversnelling gekomen sinds het gewapende conflict tussen NATO en Russische Federatie dat zich afspeelt in de Oekraïne.

Van 22 -24 augustus 2023 is Zuid-Afrika gastheer voor de 15e BRICS summit.
Het is de verwachting dat er twee belangrijke aankondigingen gedaan worden:

• Acceptatie van lidmaatschap van Argentinië, Iran, Saudi-Arabië, Egypte en Turkije
Opmerkelijk hierbij is dat Turkije NAVO-lid is
• Aankondiging van een nieuwe internationale handelsmunt
Opmerkelijk hierbij is dat Frankrijk reeds heeft aangegeven de nieuwe munt te zullen accepteren…

Van deze BRICS handelsmunt, waarvan alle details tot nu toe een goed bewaard geheim zijn, is ook de naam nog niet bekend. Wel wordt verwacht dat de munt reële onderliggende waarden zal hebben, bestaande uit bijvoorbeeld de verschillende valuta van (enkele van de) deelnemende landen, en grondstoffen zoals goud, olie, en (zeldzame) metalen.
Dit zou de munt een groot voordeel geven t.o.v. de dollar, die geen onderliggende waarde heeft, maar geheel op vertrouwen in de Amerikaanse economie is gebaseerd.

Ook hier verwijs ik graag naar een artikel elders op deze site, waarin belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld met elkaar in verband worden gebracht alsmede een achtergrond van de BRICS alliantie wordt geschetst:
https://borgerdenktna.nl/wat-kan-mij-dat-schelen-wat-er-gebeurt-in-de-wereld/

Regio-munten
De Florijn, Watermunt, Friling, Fryske Euro, Ura is een handjevol voorbeelden van regionale initiatieven.
Deze valuta zijn meestal in het leven geroepen om in een bepaalde regio onderling betalingen te kunnen doen, zonder de nadelen van de nationale munt (inflatie, controle).
De munten bestaan meestal digitaal (dus te hacken) en soms fysiek in munten en biljetten.
Het is belangrijk te realiseren dat deze munten hooguit getolereerd worden door DNB en ECB; in het verleden zijn er zelfs initiatieven in de kiem gesmoord door de ECB omdat de uitgave van dat alternatief als te bedreigend werd ervaren. Ook hier gaat het om controle en belastingheffing.
Deze munten geven vaak een goed gevoel van ‘wij onder elkaar, met elkaar’ maar vormt geen serieus alternatief op grote schaal, omdat DNB en de fiscus daar een stokje voor (zullen) steken.

Crypto currencies
Onder deze noemer vallen volledig digitale decentrale munten, niet door overheden uitgegeven, zoals Hanging Trails, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Polygon, Dogecoin, Avalanche Chainlink.
Er zijn momenteel zo’n 200 munten die actief verhandeld worden. Bitcoin is een van de grootste en bekendste. De munten worden met verschillende technologieën gemaakt, maar ze hebben een paar dingen met elkaar gemeen:
• Ontwikkeld door private ondernemers, dus geen overheid of bank
• Decentraal, dus geen centrale uitgifte of bezit
• Gebruik van block-chain of dergelijke technologie, die vervalsing (bijna) onmogelijk maakt
• Uitsluitend digitaal, dus geen munten of papiergeld

Er zijn diverse kleinere verschillen, maar het belangrijkste verschil is: eindig of oneindig.
Bitcoin bijvoorbeeld is eindig, d.w.z. dat er een maximale hoeveelheid is die in omloop kan komen. Bij grotere vraag stijgt dan dus de waarde t.o.v. ander valuta. Bitcoin probeert hiermee een beetje op goud te lijken: je kunt het niet naar behoeve bijmaken.
Daarnaast zijn er de oneindige crypto ’s waarvan er steeds nieuwe bijgemaakt kunnen worden.
De munten worden door krachtige computers ‘gemijnd’ – dit kost veel energie en veel van die munten zijn hierdoor niet erg milieuvriendelijk. Uitzonderingen zijn er ook, zoals Ethereum, daar is bijna geen energie voor nodig.

Het is moeilijk te voorspellen welke rol de crypto ‘s aan het spelen zijn – op het moment zijn de koersbewegingen ervan t.o.v. bijvoorbeeld Euro en USD zeer onrustig. Er is wel inmiddels een miljardenhandel wereldwijd in- en met deze munten.
Aan- en verkoop van deze munten is dan vaak ook speculatief, maar en zijn natuurlijk ook partijen die ermee betalen en betaald worden. De toekomst zal het uitwijzen.

De meeste overheden zien deze onafhankelijke crypto’ s liever gaan dan komen: ze hebben er geen controle over, dus is het lastig om er belasting op te heffen of anderszins controle over te hebben.

Het officiële bezwaar luidt dat crypto’s gebruikt worden binnen criminaliteit (dat zal ook wel eens voorkomen) maar dat is feitelijk dezelfde drogreden als die Kaag aanvoert om transacties boven de € 100,00 te kunnen controleren: het gaat hierbij om controle over mensen, niet om illegale transacties. En criminelen gebruiken nu natuurlijk ook fiat-geld.

Om de onafhankelijke crypto de wind uit de zeilen te nemen, zijn vele overheden hals-over-kop bezig met het ontwikkelen van eigen digitale/crypto valuta. Om introductie hiervan soepel te laten verlopen, worden de banken (ING, RABO etc.) waarschijnlijk voor het karretje van de overheid gespannen, bijvoorbeeld d.m.v. het gratis verstrekken van een CBDC rekening bij die bank. Daarbij is de bank niets anders dan een doorgeefluik van de overheid of ECB.

De wereldwijde cryptobeurs Binance is gestopt per 17 juli 2023 in Nederland omdat ze geen vergunning van DNB hebben kunnen krijgen. Dit heeft te maken met garanties tegen witwaspraktijken.
Deze regels zijn natuurlijk eenvoudig aanpasbaar door overheden en zo kunnen cryptoplatforms en -beurzen relatief eenvoudig uit de markt worden gedrukt. De cryptomunten zelf zijn natuurlijk weliswaar te verbieden, maar bijna onmogelijk om zo’n verbod te handhaven dus gebruik ervan zal gewoon blijven danwel groeien.

Dit is wat Mike Adams van Brighteon erover zegt (bijdrage van Roland Sassen):

Bitcoin

 

Dero

Monero

Papiergeld kun je niet controleren, vandaar dat het WEF en gelieerde overheden CDBC willen invoeren, zodat er mogelijkheid is tot controle en beïnvloeding.
Crypto munten zoals Bitcoin kun je minder goed controleren, vandaar dat grote bedrijven (Blackrock) via overheden (SEC) proberen de financiële ruilbeurzen (exchanges) te kapen.

Meer mensen zullen gebruik gaan maken van DEX-en gedecentraliseerde ‘exchanges’, en van “swap services”, waar je crypto munten kunt omruilen zonder gedoe.
Tegelijk voert Blackrock een “eigen” digitale munt in (ETF). Wanneer dat aanslaat en veel mensen daar bitcoins kopen zal Blackrock de baas worden over bitcoin.
Een nadeel van bitcoin is dat elke munt een geschiedenis heeft (zijn er -bijvoorbeeld- wapens mee gekocht?) die voor iedereen zichtbaar is.

Dit gebrek aan privacy is opgelost bij privacy crypto munten zoals Monero.

Het is niet mogelijk om zulke privacy coins onwettig te maken. Wel kunnen overheden verkondigen dat ze onwettig zijn, maar niemand kan bewijzen dat jij ze gebruikt hebt. Als je tenminste je computer of mobieltje veilig gemaakt hebt, of een veilige remote computer gebruikt (zoals Citizen’s Island).
Een privacy coin is nieuw en fris, en heeft geen geschiedenis, zoals Bitcoin.

Mensen willen privacy en autonomie. Daarom zullen crypto munten en projecten de toekomst bepalen, zonder crypto is veiligheid en zelfbestemming voor burgers onwaarschijnlijk; over de toekomst van cash lopen de meningen uiteen.

Toelichting blockchain
Een blockchain (Nederlands: blokketen, blokkenketen, ketting van blokken) is een digitaal kasboek. Is een blok vol dan wordt dat blok op slot gezet en kan niet meer veranderd worden. Een nieuw blok wordt dan aan de ketting toegevoegd voor nieuwe overschrijvingen.

Zo’n kasboek kan ook andere data bevatten, bijvoorbeeld eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten, maar dit is op dit moment nog geen primaire toepassing.

Het bijzondere aan een blockchain is dat het een gedecentraliseerd systeem is, dat betekent dat de blokken op duizenden computers opgeslagen worden. Zo is fraude erg lastig.

Bekende implementaties van de blockchain zijn Bitcoin met cryptovaluta bitcoin (BTC), en Ethereum met cryptovaluta ether (ETH).
Het is daarbij een eenvoudig te controleren systeem volgens welke opeenvolgende blokken aan elkaar gerelateerd behoren te zijn, zodanig dat naast verlengen alleen vertakken van de keten praktisch mogelijk is, niet het bij elkaar komen van twee takken. Binnen dit systeem zijn twee even lange ketens met hetzelfde laatste blok daardoor vrijwel zeker gelijk.

OV met de pin
U kunt momenteel het OV betalen met uw pin. Deze campagne dient ‘om het de mensen makkelijk te maken.’
In werkelijkheid krijgt uw bank nu een directe inzage in uw reisbewegingen.
Het zal de overheid vervolgens nauwelijks moeite kosten om via één of ander anti-fraude wetje de banken te verplichten die gegevens te delen. Dit sluit natuurlijk vloeiend aan bij het feit dat (enkele) banken nu al de zogenaamde CO2-invloed van uw uitgaven vermelden, waarmee u dus ook gecontroleerd wordt én een schuldgevoel wordt aangepraat.
Bezint eer gij begint.

Roelant, Juli 2023

Afkortingen
BBP Bruto Binnenlands Product = “wat we met z’n allen verdienen”
BIS Bank for International Settlements, Basel, Zwitserland
Deze ‘bank’ zorgt voor het gladjes verlopen van internationale betalingen
DNB De Nederlandse Bank
ECB Europese Centrale Bank
ETF Exchange Traded Fund, financiëel fonds dat op de beurs verhandeld wordt
SEC Security Exchange Commission, Amerikaanse Authoriteit Financiële Dienstverlening
USD United States Dollar, munt van de verenigde staten van Amerika.

Bronnen
https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard
https://sdbullion.com/gold-prices-1971
https://www.thinsia.com
https://seratio-coins.world/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain
Brighteon Broadcast News, June 26, 2023 – CRYPTO POWER GRAB and plan to DOMINATE digital currency
https://impakter.com/brics-expansion-five-new-members-in-2023/
https://www.brics2023.gov.za/about-summit