Skip to content

Over een immuniteitspaspoort.

Galgje

Ken je het spelletje GALGJE?
Nee? Hier zijn de spelregels.

-Het gaat er bij dit spelletje om, het woord te raden dat je tegenspeler heeft
opgeschreven, maar wat jij niet kunt zien.

-Je tegenspeler vertelt je hoeveel letters er in het woord zitten.

-Jij schrijft even zoveel streepjes naast elkaar.

-Je gaat nu raden naar losse letters. ‘Zit er een a in? Zit er een c in?’

-Zijn de antwoorden bevestigend dan schrijf je op de aangegeven plek die letters
neer: ‘Ja, er zit een a op plek 6’. Ja, de c staat op plek 1’

-Maar….het antwoord kan ook ontkennend zijn: ‘Nee, er komt geen Q in voor’

-Je tegenspeler trekt nu een eerste streep van wat een galg kan worden, met een daaraan bungelend mannetje….

-Aangezien de galg in het plaatje 14 onderdelen bevat, mag je max 14 fouten maken.
Maar je kan er ook onderdelen bij maken…of afhalen…

-Lukt het je niet het woord te raden? Dan hang je!

Op https://bomenenbos.substack.com/p/grondrechten-onder-voorwaarden-vaccinatiedrang is te lezen dat al vóór het zetten van de eerste coronavaccinatieprik* in Nederland door ambtenaren reeds werd nagedacht over vaccinatiedrang* en coronatoegangsbewijs* (CTB). Anders gezegd:
men dacht dus al vóór het vaccineren na over een immuniteitspaspoort*

Onlangs vrijgegeven WOB-documenten (wet openbaarheid bestuur) die betrekking hebben op de eerste maanden van 2021 tonen aan dat de Nederlandse overheid in de voorbereidingsfase op de vaccinatiecampagne* aan de slag ging met vaccinatiedrang en een vaccinatiepaspoort*

Ja, je leest het goed: dit alles gebeurde reeds vóór het zetten van de eerste prik; er was toen nog maar heel weinig bekend over de vaccins….

Juridisch gezien zijn vaccinatiedrang, vaccinatiedwang en/of vaccinatieplicht alleen dan mogelijk, als 100 % vaststaat dat vaccins de overdracht van een virus (vooropgesteld dat er virussen bestaan!) stoppen.

In deze situatie was absoluut niet duidelijk dat vaccinatie de ziekte kon indammen, stoppen of voorkomen. Daarvoor bestonden al sterke aanwijzingen, vóórdat de vaccinatiecampagne van start ging.

Je kan je afvragen waar het ‘t overheidsbeleid nu eigenlijk om ging:
Bestrijding van een gevreesde ziekte of het digitaal in kaart brengen van de gehele bevolking, waarbij veel informatie vergaard zou kunnen worden in één document.
Aan het gedrag van de genoemde ambtenaren te zien zou ik gaan voor de tweede optie.
Onbeantwoorde vraag blijft dan alleen nog, waarom die ambtenaren dat zouden willen doen.

* Coronavaccinatieprik, vaccinatiedrang, coronatoegangsbewijs, immuniteitspaspoort, vaccinatiecampagne, en vaccinatiepaspoort zijn geschikte woorden voor een spelletje ‘galgje’