Skip to content

NGS, next generation sequencing, is de methode om “virussen” te maken met kleine stukjes DNA. Deze “virussen” komen in de natuur niet voor.

Makkelijke video uitleg van NGS, vanaf minuut 43: https://odysee.com/TERRAIN_The_Film_Final_1080p:c

Mike Wallach on the viral delusion
Humanity has been duped for over a century surrounding the causes of disease.
The Downfall of Virus Theory is Happening

The word is spreading. Former Pfizer Chief Scientist Mike Yeadon now gets it. Long time activist Dolores Cahill now gets it. What will the empire do when the truth keeps spreading?

What are clouds, but an excuse for the sky? What is life, but an escape from death?
James Clavell

What is a virus, but a ban on freedom?
R.S.

Onbeantwoorde vragen: hoe komt een “virus” een cel binnen? Waar komt een “virus” vandaan? Hoe kan een “virus” overleven in de cel, alles wat een cel binnenkomt wordt “verteerd”? Geen enkele training of kwalificatie of diploma garandeert de bereidheid om fundamentele aannames in twijfel te trekken.

Virussen, bestaan ze nou wel of niet?  Engelse documentaire juni 2022: The End of Germ Theory

05.03.2023 Virussen bestaan niet, de Rockenfellers hebben het bedrog van Louis Pasteur geïndistrualiseerd mr. drs. Peter Baars 17.20 link

Sinds vijf jaar volg ik de wereldwijde discussies over “virussen” en “vaccines”.

De volgende zaken vallen me op:

 • Er zijn virusontkenners en er zijn virusverdedigers.
  En er zijn mensen die weten dat virussen niet bestaan maar die van mening zijn dat het grote
  publiek er nog niet aan toe is om dat óók te weten. Zij willen eerst mensen aan het luisteren
  krijgen en dan pas vertellen dat virussen niet bestaan. (Bijvoorbeeld Del Bigtree 58.20) “all participants in this episode agree that the major problem is tyranny, and taking the air out of the virus theory is a good way to pursue working towards freedom for all”. Vertaald: “Alle deelnemers in deze episode zijn het er over eens dat het belangrijkste probleem tyrannie is, en door de virus theorie te ontlarven komen we in de goede richting naar vrijheid voor iedereen“. link
 • Voor veel virusverdedigers, virologen bij voorbeeld, staat hun reputatie op het spel.
  Ook geld kan een rol spelen.
 • Wanneer ze jokken, en dat doen ze vaak, willen ze niet betrapt worden.
 • Voor virusontkenners, vaak zijn dat wetenschappers, staat de wetenschappelijke methode op de voorgrond.
 • Politici luisteren naar ‘medische experts’ maar realiseren zich niet (goed) dat deze medische experts geschoold zijn in het voorschrijven van medicamenten en dat dit niet hetzelfde hoeft te zijn als het bevorderen van de gezondheid.

Hierboven had ik het over een methode, die voor vele virus-ontkennende wetenschappers op de voorgrond staat. Hoe werkt nou die wetenschappelijke methode? In stappen:

 • 1 Je vindt iets, noem het repelsteeltje, in de natuur (in tegenstelling tot in de computer, in een boek, in je fantasie).
 • 2 Je wilt repelsteeltje onderzoeken. Hiervoor wil je repelsteeltje eerst isoleren van andere dingen, zoals auto’s, paddenstoelen en vlinders.
 • 3 Als dat gelukt is ga je kijken of je repelsteeltje kunt kweken (=vermenigvuldigen) want als je meer repelsteeltjes hebt kun je makkelijker onderzoeken. Na heel veel proberen lukt het. Repelsteeltje vermenigvuldigt zichzelf in zoete appelmoes!
 • 4 Nu ga je heel veel onderzoek doen om te kijken wat voor eigenschappen repelsteeltje heeft, lijkt repelsteeltje op iets wat we al kennen?
 • 5 Na heel veel onderzoek kom je tot de conclusie dat repelsteeltje een bacterie is, en wel een broertje van de bekende bacterie rapelstaaltje.
 • 6 Je publiceert je werk, met alle gegevens (b.v. over de zoete appelmoes) en dan gaan andere wetenschappers jouw experimenten nabootsen.
 • 7 Tien verschillende teams doen jouw onderzoek na en allen komen tot dezelfde conclusie. Samen publiceren jullie het resultaat in een wetenschappelijk tijdschrift.

Maar: voordat een wetenschappelijk tijdschrift iets publiceert kijken “mensen van het vak” er nog naar, met de vraag of de publicatie voldoet aan de wetenschappelijke methode.
Dit heet “peer review”. Niet zo moeilijk gelukkig, die wetenschappelijke methode!

Nu over naar de “virussen”.

 • Stap 1 Kun je iets vinden? Mensen worden ergens ziek van. Helaas niks gevonden. Dan zal het wel een virus zijn!
 • Stap 2 Een virus isoleren. Hoe kun je iets isoleren als je niets gevonden hebt?
 • Stap 3: En we zijn al klaar, want de wetenschappelijke methode kun je alleen toepassen op iets wat je gevonden hebt in de natuur.
  Nu krijgen fantasie-virussen de schuld van allerlei ziektes. Zouden ze bestaan, dan zou je ze kunnen onderzoeken en er een medicament tegen kunnen maken.

Virologen vinden het verhaaltje hierboven maar onzin. Zij redeneren heel anders, namelijk als volgt:

‘Van een ziek iemand nemen we een monster. We stoppen daar allerlei stofjes bij. Na een tijdje spuiten we dit mengseltje in bij mensen of dieren. Die worden ziek of gaan dood. En dan trekken we de conclusie: Er zit dus een virus in het afgenomen monster.’

Stop! Hoezo doen ze allemaal ‘stofjes’ bij een monster?
Dat zit zo. Duizenden keren hebben wetenschappers een monster genomen van een ziek persoon of dier. Vervolgens hebben ze dat monster overgebracht naar een niet-ziek persoon of dier, op allerlei manieren, om te kijken of die personen of dieren zo ziekgemaakt kunnen worden.
Dat is ze nooit gelukt! Al die zogenaamde virusziektes zijn helemaal niet besmettelijk!

Dat is niet prettig voor de farmacie want daar denkt men:
‘dus we kunnen de zieke mensen en dieren niet gezond maken én we verdienen niks! Daar moeten we wat op verzinnen. Dan maar wat giftige troep bij het monster, en inspuiten bij gezonde mensen en dieren zodat er in ieder geval een reactie ontstaat!’

En ja: wij mensen reageren meestal op gif, we worden er ziek van of we gaan dood.
Virologen zeggen nu: ‘we hebben de boosdoener gevonden. Het is een virus want mens en dier wordt er ziek van’.

Spuit men een klein beetje van dit giftige mengsel in een gezond mens of dier dan kan het lichaam alvast aan het virus wennen, aldus de virologen, en voilà de “vaccins” zijn uitgevonden!

Doe je gif bij een monster van een ziek persoon en geef je die combi aan levende cellen dan gaan die dood.
Daarop berust het “bestaan” van virussen, aldus virologen.

Stefan Lanka heeft een paar jaar geleden precies dezelfde proefjes gedaan, alleen deed hij er niks van het monster bij. Het resultaat was precies hetzelfde! link

Dr. Stefan Lanka: Koch, Virchow und Pasteur (Duits)

Nu zou je misschien zeggen “misschien bestaan virussen wel maar kunnen we ze gewoon nog niet zien”. Dat is net zoiets als wanneer je zegt “Sinterklaas bestaat want waar komen anders al die pakjes vandaan?” Ook kun je oude keutels onderzoeken en daaruit concluderen dat de eenhoorn bestaat. Dat klinkt grappig maar je hebt er niets aan!

De discussies tussen voor- en tegenstanders van de theorie dat virussen bestaan kun je in twee groepen rubriceren:
Degenen die zeggen dat virussen niet bestaan willen persé de wetenschappelijke methode gebruiken, en zijn goed geluimd.

Degenen die zeggen dat virussen wél bestaan proberen met taalkronkels het debat te winnen (zie hieronder)
-en zijn duidelijk slecht gehumeurd.

Voorbeeld

 

Link naar discussie

Waar worden we dan ziek van als virussen niet bestaan?

Ongeveer twee kilo van het menselijk lichaam bestaat uit bacteriën.

Per dag maakt uw lichaam 70 miljard nieuwe cellen, en 70 miljard oude cellen worden opgeruimd door die bacteriën. Ook ruimen bacteriën gif op uit ons eten, uit de lucht en het water. 

Ben je gezond dan ruimt je lichaam afvalstoffen en gifstoffen op vooral via je ontlasting.

Wanneer je lichaam gaat opruimen via ongebruikelijke wegen of op een ongebruikelijke manier dan noemen we dat ziek zijn.

Voorbeeld 1: Bij “longontsteking” probeert je lichaam via de longen afvalstoffen en/of gifstoffen op te ruimen. Het slijm dat hierbij ontstaat in je longen is een ideale voedingsbodem voor de pneumokok bacterie. Met als gevolg veel hoesten. Lukt het je zelf niet om die bacterie af te remmen, dan kun je als noodoplossing antibiotica nemen. Zodra die bacterie onder controle is (bij voorkeur zonder antibiotica)  kan je lichaam verder gaan met opruimen, is dat klaar dan is je “longontsteking” weg. Dit kan soms wel een half jaar of meer duren.

Voorbeeld 2: Als kind krijgen we kinderziektes; het lichaam verwijdert afvalstoffen en gifstoffen via de huid. We worden vanzelf beter én we krijgen die ziektes niet meer. Dat laatste komt waarschijnlijk doordat genen aan – of uitgezet worden. Ook een kind dat geïsoleerd van mensen opgroeit, krijgt alle kinderziektes! Heel zelden verloopt het proces van genen aan en/of uitzetten niet goed. Dan krijgt iemand b.v. regelmatig de mazelen.

Voorbeeld 3: Polio is een voorbeeld van een “ziekte” (beter gezegd vergiftiging, of opruimingsproces) niet veroorzaakt door een “virus” (het “polio virus”) maar door een gif, in dit geval het landbouwgif DDT. Veel mensen lukt het niet het gif op te ruimen met de dood als gevolg.

Lees maar:

link naar documentatie

Analogie:

Schadelijke bacteriën kun je zien met een microscoop, je kunt ze isoleren, en kweken, en bij een andere persoon inbrengen. Die krijgt dan dezelfde ziekte. Voorbeeld: maagzweerbacterie

Er is nog nooit een medicijn of “vaccin” gevonden voor specifieke bacteriën, terwijl ze 1) zichtbaar zijn met een microscoop en 2) veel groter zijn dan “virussen”. Wel is er antibiotica, tegen groepen van bacteriën.

Bij virussen is dit alles niet het geval. Je kunt ze niet zien, niet isoleren, niet kweken, niet bij een ander persoon inbrengen. Geen wonder als ze niet bestaan! En toch is er voor een specifiek “virus” een precies “vaccin”! U begrijpt dat dit volstrekt belachelijk is.

Conclusie:
Virussen bestaan niet

Consequenties:

1 “Vaccins” zijn “gebaseerd” op het bestaan van “virussen”, en zijn dus nutteloos.

2 Alle coronamaatregelingen zijn nutteloos.

3 We hebben helemaal geen immuunsysteem, zie onder.

 

 

Een germ, Engels voor kiem, is iets dat van buiten het lichaam komt en ziekte veroorzaakt. Bedoeld waren virussen ( u weet nu dat die niet bestaan), bacteriën en schimmels. Wat we nu weten is dat ook gif uit de lucht (fijnstof), het water en ons eten, en straling, voor ziektes kunnen zorgen.

Ziektekiem- versus terreintheorie link

De mythe van immuunsysteem en virussen 

Hier kunt u heel veel vinden over virussen: https://viroliegy.com/

“Wankelend virusgeloof” van H. Burger, Gezond Verstand uitgave 40 blz 23 link

Veelgestelde vragen: link

Roland

Tom Cowan on why there is no immune system

If viruses don’t exist then the concept of an immune system becomes redundant. link