Skip to content

Spreken de doden? En wat vertellen ze dan?

We kennen allemaal wel van die verhalen, die zo ongelofelijk zijn, dat ze daarom wel waar moeten zijn. Doorgaans zijn dergelijke verhalen smeuïg of hilarisch maar soms zijn ze heel serieus of schokkend van aard. Eén ding hebben ze vaak gemeen: de oorsprong (bron) van het verhaal is niet te achterhalen.

Het verhaal -of misschien beter: het verslag- dat ik hier zal vertellen valt wel in de categorie ‘ongelofelijke verhalen’, maar het past niet in de vage/onbekende bronnen categorie.
Deze informatie komt namelijk van iemand uit mijn directe kennissenkring.
Het wordt geen vrolijk of smeuïg verhaal, het wordt een serieus verhaal.
Het gaat over mensen. Overleden mensen. Doden.
Althans dit verhaal gaat over de bevindingen die bij hen, na overlijden, zijn vastgesteld.
Ik heb recent een Duits rapport gelezen, dat delen van de observaties van mijn kennis bevestigt.

Ik zal eerst iets over mijn kennis vertellen. Hij heet Edwin Spieard en heeft een heel bijzonder beroep: hij is balsemer. Een balsemer bereidt lichamen van overleden personen voor op de begrafenis of crematie, in overeenstemming met de regelgeving. Door het lichaam van een overleden persoon te balsemen zorgt een balsemer er voor dat het lichaam langere tijd behouden blijft en dat de nabestaanden op een waardige manier afscheid kunnen nemen. Een balsemer wordt ook wel een mortuariummedewerker of verzorger van overledenen genoemd. (Formeel klopt dit niet omdat een balsemer d.m.v. thanatopraxie er voor zorgt dat een lichaam van een overleden persoon langere tijd in goede staat blijft zónder daarvoor koeling nodig te hebben. Een mortuariummedewerker prepareert een lichaam niet met deze techniek en zorgt er alleen voor dat de overledene er netjes bij ligt.)

Edwin is, ook binnen het vak van balsemer, een specialist: hij specialiseerde zich in het prepareren van mensen die overleden zijn ten gevolge van een zeer ernstig ongeluk.
Ik laat het hierbij wat betreft Edwins werkgebied en raad van harte zijn boek aan, dat besteld kan worden via deze link: Special Death Care

 

Recentelijk heeft Edwin informatie gedeeld over zijn bevindingen in het afgelopen jaar. (2022)
Bij de preparatie van niet- verongelukte overledenen deed hij de volgende constateringen:
Zwarte slijmerige vloeistof uit de neus, snelle verkleuring van de huid, snelle opzwelling, snelle achteruitgang van de houdbaarheid van het lichaam, zelfs met koeling.
Hij zag een toename van 259% t.o.v. 2021 van deze gevallen. Het gevolg is dat het praktisch onmogelijk is geworden om overledenen te prepareren voor een ‘open kist’ opbaring of begrafenis.
Het is altijd vreselijk om een geliefde te moeten missen, maar als het afscheid dan met gesloten kist moet, wordt dat natuurlijk alleen lastiger voor de nabestaanden. Dus Edwin is naarstig op zoek naar nieuwe methoden om deze problemen de baas te worden.

Wat is de rode draad bij deze gevallen? Alle aanwijzingen leiden naar de covid-injecties als oorzaak. Maar onze overheden en vereniging van artsen hebben een actief ontmoedigingsbeleid waar het covid- en gevaccineerde overledenen betreft. De huisarts vult op een formulier een doodsoorzaak in (en kiest vaak gemakshalve voor ‘natuurlijk’, ‘ouderdom’ of ‘hartstilstand’ of iets dergelijks.
Daardoor is autopsie niet wettelijk vereist. De nabestaanden denken er in de heftige emotionele periode die ze doormaken meestal niet aan om te vragen om een autopsie (ook wel: obductie).

Dan nog even over het Duitse onderzoek dat ik aan het begin noemde:
Het onderzoek werd gepubliceerd op 27 november 2022 onder de
Titel: Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination
Auteurs: Constantin Schwab, Lisa Maria Domke, Laura Hartmann, Albrecht Stenzinger, Thomas Longerich, Peter Schirmacher

Dit artikel is vrij beschikbaar: Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination

Onder excuses voor het medisch jargon: dit is wat de onderzoekers van de universiteit in Heidelberg onderzochten:
Cardiac autopsie bevindingen, consistent met (epi)myocarditis werd aangetroffen in 5 van de 25 lichamen, die onverwacht thuis dood aangetroffen waren, binnen 20 dagen na SARS-CoV-2 ‘vaccinatie’ . Drie van de overledenen waren vrouw, twee man. De leeftijdsgroep was 46-75 jaar (58 jaar mediaan). Vier slachtoffers overleden na de eerste prik, de vijfde na de 2e prik.

Grafische weergave


Ik nodig u uit om het rapport te lezen, maar ik zal één stukje uit de samenvatting hier weergeven:

“Based on the autopsy findings and all available data, no other cause of death except
(epi-)myocarditis was identified in any of the cases presented here.
Hence, myocarditis has to be considered the likely cause of death.”

Door mij vertaald: “Gebaseerd op de autopsie-bevindingen en op alle andere beschikbare gegevens, werd er geen enkele andere doodsoorzaak dan (epi)myocarditis vastgesteld bij alle hier besproken casussen. Om die reden moet myocarditis overwogen worden als de meest aannemelijke doodsoorzaak.”

Wat is myocarditis?

Wikipedia (NL) vermeldt, gebaseerd op de momenteel geaccepteerde virustheorie, het volgende:
Myocarditis is een ontsteking van het hartspierweefsel, het myocard.
De ontsteking kan worden veroorzaakt door virussen, bacteriën, schimmels of parasieten zoals Trypanosoma cruzi maar kan ook zonder bekende oorzaak zijn.
Virusinfecties zijn verreweg de meest voorkomende oorzaak van myocarditis. Elders op deze site (link) wordt uitgelegd waarom virussen wellicht niet bestaan

Ook sommige op mRNA gebaseerde vaccins zoals Elasomeran, en Tozinameran kunnen myocarditis veroorzaken. Myocarditis op zichzelf hoeft niet per se een probleem te geven, maar kan wel een oorzaak zijn van hartfalen met alle consequenties van dien.
Ook hartritmestoornissen kunnen als gevolg van myocarditis optreden.
Bij het SARS-CoV-2 virus zijn er bovengemiddeld gevallen van myocarditis vermeld.

Het bovenstaande, schokkende relaas werd, nog maar een paar maanden geleden, als complot verhaal afgedaan. Het werd belachelijk gemaakt.

Nu blijkt dat er op zijn minst rook is…en waar rook is, is vuur.
Misschien, bedenk ik me, verklaart dit ook de weerstand bij zekere instanties en groepen om autopsies te plegen.

Roelant

Bronnen: https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-022-02129-5
http://www.specialdeathcare.nl/boek
http://www.wikipedia.nl