Warning: Undefined variable $ub in /home/wakker/domains/borgerdenktna.nl/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/wakker/domains/borgerdenktna.nl/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Wat is een virus nu eigenlijk? – Borger denkt na, denkt u mee?
Skip to content

Wat is een virus nu eigenlijk?

Het gaat op de website ‘Borger denkt na’ om het nadenken. In grote lijnen zijn wij (de initiatiefnemers voor deze site) het met elkaar eens, maar er bestaan ook onderwerpen, waar de zekerheid van de één vragen oproept bij de ander. Onze meningen en (on)zekerheden mogen naast elkaar bestaan. Daar mag ook u, lezer, getuige van zijn. En bovenal: denk met ons mee. Wij pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben. En: wie het (beter) weet mag het zeggen!!

Op onze site schrijft Roland dat virussen niet bestaan. Zijn argumentatie en onderbouwing zijn voor mij geheel duidelijk. Maar oh, wat heb ik een moeite om te geloven dat wat hij zegt ook werkelijk klopt. Ik vermoed dat dit komt omdat ik, nu al meer dan zestig jaren lang, nooit anders heb gehoord dan dat er, naast bacteriën, ook virussen bestaan. Het is dezelfde moeite als geloven dat de aarde plat is, terwijl mij altijd is verteld dat de aarde rond is. Maar vele eeuwen terug was het algemene beeld dat de mens had, een platte aarde. Geloofde je iets anders dan werd je daarom verketterd. Vele eeuwen terug had men nog nooit van virussen gehoord, en wist men óók van het bestaan (of niet) van virussen niets af. Ik ben daarom, naast het verhaal van Roland, op zoek gegaan naar een artikel waarin volgens de huidige opvattingen wordt gesproken en gedacht over virussen. Ik denk dat ik een dergelijk artikel gevonden heb in WAT IS EEN VIRUS NU EIGENLIJK? — Marianne Bleumink

Marianne Bleumink is een biologe uit onze regio. Zij woont en werkt in Assen.
In april ’20 (dus vlak na het ‘uitbreken van de pandemie’, -u weet wel) schreef zij een artikel waarvan hieronder een verkorte weergave in mijn woorden. In het groen plaats ik mijn kanttekeningen, opmerkingen en vragen. Daar laat ik het bij.

Wim Opgelder, januari ‘23
—————————————————————————————————————–
Een virus is een minuscuul klein, voor het oog niet waarneembaar deeltje.

Wim: Hoe wordt een virus dan wél waargenomen?

Het is ‘genetische informatie’ in een capsule van eiwit.

Wim: Genetische informatie -klinkt mooi. Maar van wát eigenlijk is het virus genetische informatie?? Van zichzelf? Van mij? 

Virussen vallen onder de besmettelijke micro-organismen.
Net als sommige bacteriën kunnen ze gemakkelijk van de één op de ander worden overgebracht. Waarschijnlijk bestaan virussen al zolang het leven bestaat.
De meeste van de vele soorten virussen zijn voor de mens niet bedreigend.

Virussen kunnen zich niet zelfstandig vermenigvuldigen, bewegen, groeien of zelfs leven.
Ze hebben hiervoor andere cellen (van een mens, een dier, een plant of een bacterie) nodig

Wim: Een bacterie die een virus oploopt….dat klinkt supergevaarlijk….

en zijn derhalve parasitair.
Ieder virussoort gebruikt uitsluitend de cellen van z’n eigen ‘gastheer’.

Wim: Oké, dan zijn virussen waarvan ik ziek kan worden dus afhankelijk van mijn (menselijke) cellen? Maar dat weet het virus toch niet voordat het mijn lichaam binnendringt? Dringt een virus dan overal maar naar binnen- en blijft het dáár waar het leven goed is??

Een virus moet dus eerst binnendringen in de ‘gastheer’, om daar te gaan ‘leven’ en zicht te vermenigvuldigen.
Anders gezegd: het virus neemt DNA over en zal zichzelf vermenigvuldigen.
En dit kan het virus alleen doen indien de ‘gastheer’ daartoe 100 % geschikt is.

Wim: Het virus werkt dus volgens de ‘trial and error’ methodiek? 


Bij grote vermenigvuldiging van het virus word je ziek; je lichaam raakt geïnfecteerd door het virus.
Afhankelijk van deze zgn. virulentie worden we enigszins ziek, ziek of ernstig ziek. De mate van ziekte hangt mede af van ons immuunsysteem, ons natuurlijke afweersysteem.

Een virus kan niet overspringen op een andere gastheer, het is de gastheer zelf die zorgt over overdracht van het virus op een andere gastheer.

Wim: Dus: door een ander in contact te brengen met mijn besmette cellen? Als ik ergens loop en moet hoesten of niezen, vallen dan evt. besmette druppeltjes lichaamsvocht meteen op de grond? Of zijn die zo licht dat ze eerst blijven zweven? Mocht dat het geval zijn: wat helpt dan een afstandsmaatregel? Dan kunnen mijn druppeltjes ook nog in de lucht hangen nadat ik al 10m verder gelopen ben….En daar loop jij dan doorheen?! Zou het kunnen helpen om iets voor je mond/neus/gezicht te binden wat een zo dichte materie heeft dat virussen (echt superklein) daar niet doorheen kunnen komen? Een mondmasker misschien? Maar dan eentje waar een virus écht niet doorheen kan?

Of voor overdracht van een andere gastheer op jezelf.
Dit doe je met name door hand-gezicht-contact. (hoesten, niezen, handen schudden, aanraken) Preventieve maatregelen zijn eenvoudig te bedenken.
(Geen handen schudden of anderen aanraken, afstand houden, handen wassen, ontsmetten, niezen in elleboog,)

Wim: In april 2020 gaf Marianne Bleumink exact de adviezen die later door het RIVM zouden worden overgenomen en door het kabinet zouden worden uitgeroepen als ‘coronamaatregelen’. 

Kortom: door gedragsverandering kunnen we besmetting deels voorkomen.

Wim: Dit zijn de vragen die in mij opkwamen bij het lezen van dit artikel. Maar daarmee ben ik er nog niet… Er zijn nog meer vragen en gedachten waarvan ik je deelgenoot wil maken. Lees maar verder.

Wim:

-Er wordt gezegd, dat het nog nooit gelukt is, het corona-virus te isoleren.
Als dit waar is, heeft ook nog niemand dit virus kunnen onderzoeken.
En als er geen onderzoek gedaan is, waar komt dan ‘remedie’ vandaan?
Wat bepaalt dan de inhoud van een (preventief bedoeld) vaccin?

-Als een vaccin het doel heeft, het virus te elimineren, hoe komt het dan dat ook gevaccineerde mensen nog steeds het virus bij zich dragen en door kunnen geven?
Werkt het vaccin dan niet (optimaal) of is het virus dan te slim/te sterk?

-Elders op onze website schrijft Roland dat ‘al die zogenaamde virusziektes helemaal niet besmettelijk zijn’. We worden ziek doordat bacteriën niet goed door het lichaam worden opgeruimd.
Misschien gaat het om een bacterie die een virus heeft opgelopen? 😊

-Wat is het coronavirus toch een gevaarlijk virus, als we bedenken dat het menselijk lichaam een afweermechanisme heeft tegen schadelijke invloeden van buitenaf, het immuunsysteem. Dit immuunsysteem kan misschien ziek worden niet voorkomen, maar zorgt wél voor de aanmaak van lichaamseigen cellen die toekomstige aanvallen door dezelfde (soort) invloeden van buitenaf kan voorkomen.
Maar tegen het coronavirus heeft het immuunsysteem kennelijk niets in te brengen; ook het ‘vaccin’ werkt echter niet optimaal want na vaccinatie kan men nog steeds ziek worden of de ziekte overbrengen. Is er dan werkelijk geen kruid gewassen tegen dit schrikbarende virus?

-Dat brengt mij op nóg een gedachte: toen enkele (hooggekwalificeerde) artsen zeiden dat ze goede resultaten boekten in de strijd tegen het coronavirus met het middel hydroxychloroquine, in combinatie met het anti-parasitair middel Ivermectine werd dat niet, met blijdschap en hooggespannen verwachtingen, nader onderzocht en op waarheid getest. Integendeel, de Nederlandse overheid kocht de gehele beschikbare voorraad Ivermectine op (opgeslagen in de buurt van Alkmaar) en verbood artsen, het middel voor te schrijven -op straffe van zéér hoge boetes. Ivermectine werd opeens een verboden middel.
Vreemd.
Want áls Ivermectine niet zou werken, dan zou iedereen die zijn heil daar zocht er toch proefondervindelijk achter zijn gekomen dát het middel niet werkt tegen het coronavirus? Daar hoeft een overheid toch niet op deze wijze voor in actie te komen????
Na het verbod op Ivermectine ontstond er een ware run op het medicijn (Er zijn verhalen van mensen die het in China moesten bestellen, maar nu een forse voorraad tot hun beschikking hebben.)

Ik merk het, mijn zoektocht naar antwoorden gaat nu in de richting van overheidskritiek.
Dat heeft de overheid liever niet, dat je kritisch bent.
Omdat mijn zoektocht gaat over de vraag naar het wel of niet bestaan van virussen. zal ik mijn overheidskritiek voor me houden en niet aan het papier toevertrouwen.

U kunt een email sturen naar info@borgerdenktna.nl voor vragen, opmerkingen en meer, bij voorbaat dank!

Wim