Skip to content

LGBTQIA+

The war on children. De oorlog tegen kinderen.

The mere-exposure effect: you can almost anyone believe anything. Het “blootstelling” effect: je kunt bijna iedereen alles laten geloven.

53% van moeders van jongens die ontevreden zijn over hun gender voldoen aan de criteria van borderline persoonlijkheidsstoornis.