Skip to content

Kakhova dam

Wie heeft de Kakhova dam in Oekraïne opgeblazen? Van onze verslaggever Roelant.

Eerlijk gezegd: ik weet dat ook niet! De reguliere media roepen meteen (net als destijds bij het beschadigen van de Nordstream gasleidingen!) dat Rusland hier achter zit.
Net als bij het saboteren van de gasleidingen is het ook nu onwaarschijnlijk dat dit het geval is.
Het is namelijk erg ongeloofwaardig dat Rusland de Kakhova-dam heeft beschadigd en wel
om de volgende redenen:

– De Kakhova-dam ligt in een gebied dat in Russische handen. Hier wonen voornamelijk (etnisch) Russischtaligen. In eerdere referenda hebben zij met overgrote meerderheid aangegeven dat ze liever bij de Russische Federatie zouden willen horen. Ook inwoners die niet van Russische afkomst zijn, zijn Rusland welgezind.
– De naburige Zaporisja-kerncentrale, die zijn koelwater uit het stuwmeer betrekt, wordt door de Russen beheerd, en dit is al sinds ver van voor dit conflict het geval.
– Vlak vóór de dam begint het Krim-kanaal. Dit is de belangrijkste zoetwatervoorziening voor de gehele Krim.
– Ook op militair/strategisch gebied is er wel het e.e.a. af te dingen op de strategie van het onder water zetten van het gebied achter de dam. De Dnjepr (de rivier die het stuwmeer voedt) voorkomt namelijk dat Oekraïense troepen gemakkelijk kunnen ‘oversteken’.
– De voorste linie van het Russische front ter plaatse is door deze actie ook onder water komen te staan.

In onze Westerse wereld van “vrije pers” wordt de Russische pers natuurlijk zoveel mogelijk geboycot. Maar uit berichten van de plaatselijk persbureaus kan opgemaakt worden dat het vermoeden bestaat dat deze actie een afleidingsmanoeuvre is om de aandacht af te leiden van het falende c.q. niet- bestaande (sinds februari ’23 aangekondigde) Oekraïense tegenoffensief.

Nog een belangrijke overweging: Oekraïense troepen hebben reeds op 29 december 2022 drie (Amerikaanse) Himan-raketten op de dam afgevuurd. Ze deden dit “om te oefenen”- nadat ze bekend gemaakt hadden te overwegen om de dam op te blazen.
Hebben ze dan nu de daad bij het woord gevoegd?

De ultieme vraag (waar de Westerse media ook dit keer volledig aan voorbij gaan) is,
wat de Russen te winnen zouden hebben bij het opblazen van deze dam. Want:

– Waarom zou je de mensen die achter je staan schade toe willen brengen?
– Waarom zou je een mogelijk groot probleem veroorzaken bij een kerncentrale die je zelf beheert?
– Waarom zou je de belangrijkste drinkwatervoorziening van een gebied dat je zelf beheert in gevaar willen brengen? Van onze verslaggever Roelant
– Waarom zou je een overstroming veroorzaken die je eigen frontlinie bedreigt?

Roelant

Bronnen
-BlackboxTV aflevering #184 met Ab Gietelink
-Diverse commentaren van Amerikaanse (ex) militairen.