Skip to content

Boekverslag

Boekgegevens
Titel Dic-to-cra-tie
Auteur Rob van der Well
Formaat Paperback, A5, 243 pagina’s
ISBN 978-94-6461-053-6
Datum van uitgave september 2022
Prijs €25,99
Verkrijgbaarheid goed (bij de ‘wakkere’ boekhandel. Ook online te verkrijgen)


Ik heb dit boek gekocht op een lezing van de auteur, dus naast de informatie in het boek heb ik ook het voordeel gehad van zijn verbale toelichting en motivatie.

Het is een vlot geschreven boek, dat laat zien hoe, over de decennia, onze democratie is uitgehold en neigt naar dictatuur, met steeds toenemende vrijheidsbeperkingen.
In 12 hoofdstukken neemt de auteur de lezer mee in de vraag hoe- en waarom (semi)overheden en grote bedrijven gehandeld hebben en handelen, richting de burger en consument.
Ook laat hij zien hoe een schijn van inspraak en medezeggenschap wordt opgehouden.
Hij laat zien hoe er bewust mind control die niet in het belang van de burger is, op de bevolking wordt toegepast door overheden.
Hij bespreekt de druk op de bestaande (westerse) cultuur en koppelt die inzichtelijk aan begrippen als cultuurmarxisme, New World Order en andere hedendaagse ontwikkelingen.
De rol van de nieuwe “groene religie” wordt ook uitgebreid besproken, evenals het belang van de financiële wereld over geld, crypto en banken.
Rob van der Well sluit af met een verhelderend relaas waarin hij laat zien hoe al deze schijnbaar individuele ontwikkelingen (vaak) onzichtbaar samenhangen en door dezelfde belanghebbenden aangestuurd worden.
In de appendix is een bronvermelding opgenomen alsmede een goede lijst waarin vervolgliteratuur en video’s e.d. worden aanbevolen.

Score (0-10)
Actualiteit 10
Leesbaarheid 8
Inspirerend 8

Veel leesplezier,
Roelant