Skip to content

Het Bittere Einde. -Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 2

Opmaat tot de tweede aflevering: In de eerste aflevering van deze feuilleton ging het over een organisatie, “niet ver hier vandaan”. Waar die organisatie zetelt weet geen gewoon mens je te vertellen. Misschien ben jij, lezer, op onderzoek uitgegaan. Dan heb je natuurlijk gevonden dat het WEF (World Economic Forum) zetelt in Davos, Zwitserland.
Maar ís het WEF wel de organisatie waar we het over hebben?
Of voert het WEF alleen maar uit, in-opdracht-van? Wie zal ’t zeggen?

Omdat het niet concreet genoeg is te praten over een organisatie die je niet benoemd en omschreven kan worden, is het voor dit verhaal het gemakkelijkst om het WEF te benoemen als “de organisatie” waarover het in dit sprookje gaat. Zodat “de organisatie” op z’n minst een naam heeft, ook al verschuilen zich achter de gevel van het WEF mogelijk machtige onbekenden.

In 2015 ondertekenden leiders van meer dan 90% van alle regeringen
ter wereld een document van de WHO: World Health Organisation, een NGO (nog-gouvernment-organisation) bij ons is deze niet-gouvernementele organisatie bekend als Wereldgezondheidsorganisatie.
Men sprak af, dat er een protocol, hoe te handelen, in werking zou treden mocht de WHO ooit een pandemie uitroepen. Wat is een pandemie eigenlijk?

Een pandemie is een wereldwijde) epidemie (besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt).
Het protocol omvatte met name de afspraak dat ieder land zich verplicht tot het volgen van het door de WHO voorgestelde en uitgezette beleid, mocht er ooit een pandemie uitbreken. Feitelijk verklaarden alle deelnemende landen zich afhankelijk van de WHO. Deze afspraak werd, nogmaals, gemaakt door de regeringsleiders van landen. De burgers zijn hierin niet gekend, ondanks het wereldwijde belang van deze afspraak is er naar hun mening niet gevraagd.

De volgende zin is wat lastig. Maar belangrijk. Doorgrond die zin!!

De Wereldgezondheidsorganisatie, in het leven geroepen door vele landen samen, verkreeg dus (door het mandaat van regeringen van dezelfde landen) de macht om die landen -en dus nagenoeg de hele wereld- te dicteren hoe ze zou moeten handelen als er een bedreigende besmettelijke ziekte zou worden geconstateerd.

Nu brak die ziekte niet zo heel snel uit, daarom stelde de WHO de definitie van een pandemie nog wat (naar beneden!) bij, en toen….

was het raak….!

Dit was het geval, om precies te zijn, in november 2019.

Enkele vragen voor Nieuwsgierige Aagjes:

Ken je namen van landen die in 2015 het verdrag met de WHO niet hebben ondertekend?
Weet je van landen die nadien het contract hebben opgezegd?
Weet je hoe de houding van de Nederlandse overheid t.a.v. de verdrag is?
Weet je welke Nederlandse politici in 2015 het verdrag ondertekenden?

Hoe luidt het protocol van de WHO, mocht er een pandemie worden vastgesteld?
Hoe luidde de definitie van het begrip pandemie voordat de WHO de definitie vaststelde?
En hoe luidde de definitie daarna?

Wat gebeurde er in november 2019?

lees verder feuilleton 3