Skip to content

Het Bittere Einde. -Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 6.

Vooraf: over Corona is nog véél meer te vertellen. Wie weet komt het er nog eens van om dat te doen.
Op dit moment in de feuilleton vraag ik je aandacht voor een ander thema:

De Wappies Van Tegenwoordig

In aflevering 1 van deze feuilleton stonden reeds woorden van deze strekking te lezen: …..Hoe kun je er voor zorgen dat “de gevestigde orde” ophoudt te bestaan?
Door verdeeldheid en chaos te maken, door verwarring, angst en haat te zaaien en door mensen hun bezit af te nemen.
Dit doe je door de presentatie van een goed plan waar iedereen blij van wordt.
Het WEF (World Economic Forum) heeft -in samenwerking met de V.N.- een dergelijk plan gepresenteerd in 2015.
We kennen dit plan onder de termen “Agenda 2030” en “The Great Reset”.

Van de situatie in andere landen weet ik ’t niet, maar duidelijk is, dat de Nederlandse overheid niet nadrukkelijk haar best gedaan heeft om het in 2015 ondertekende akkoord dat instemt met deze plannen onder de aandacht van de burgers te brengen. Anders, beter, duidelijker gezegd: de overheid heeft in alle talen gezwegen. Niets werd via een mooie campagne van Rijksoverheid, met informatieve spotjes of zo onder onze aandacht gebracht….Geen folders of brochures, geen voorlichting op TV of radio…
Pas sinds 2020, na het uitbreken van Corona, worden de plannen wat helderder zichtbaar, -en dan nog slechts voor een klein groepje “dissidente” landgenoten.
Deze groep wakkere mensen wordt vaak aangeduid met de term “wappies”.

Belangrijke vragen:
-Wie zou niet vurig wensen dat wappies het bij het verkeerde eind hebben?
-Zouden niet juist de wappies zelf hier ontzettend blij mee zijn?
-Denk je dat het leuk is om wappie te zijn, en
-is het prettig om als wappie een groot gevoel van onmacht tegen een onmetelijk rijke en (naar wappie-maatstaven) kwaadwillende organisatie met je mee te torsen?
-Of zou je daar maar wat graag van bevrijd willen worden?

Heb meelij met de wappies!

DAAROM:

-Wie verlost de wappies van hun waandenkbeelden door
aantoonbaar te bewijzen dat zij het niet goed hebben begrepen ???????

Jij, geachte lezer, zou die persoon kunnen zijn……Voel je geroepen!
Help mij van mijn denkbeelden af, want ik ben een wappie. Maar dat vermoeden had je al wel lijkt me….

In de volgende aflevering van “Het Bittere Einde” komen er nog meer vragen op je af.

lees verder feuilletion 7