Skip to content

Het Bittere Einde. -Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 7.

Even aanhaken bij de vorige aflevering:
Jij zou degene kunnen zijn die de wappies bewijst dat zij het niet goed hebben begrepen allemaal.

Deze keer geen verhaal. Maar ZOU JE ALSJEBLIEFT willen zoeken naar antwoorden op de volgende vraagpunten? Daarmee schrijf je a.h.w. je eigen aflevering van deze feuilleton.

-waarom werkt de Nederlandse overheid mee aan plannen tot terugdringen van CO2, terwijl CO2 noodzakelijk is voor het voortbestaan van alle groene planten, en -daardoor- voor het voortbestaan van alle niet-groene wezens?
-waarom voert de Nederlandse overheid inzake het terugdringen van CO2 een beleid waarin de agrarische sector het steeds moeilijker krijgt, terwijl we gelijktijdig afstevenen op een voedselcrisis?
-zou de Nederlandse overheid niet door hebben dat “alles aan alles” vastzit en dat er een groot deel van de economie onderuit gaat als de boeren het werken onmogelijk wordt gemaakt?
-waarom horen we in Nederland zoveel over stikstof regels en waarom heeft zelfs de EU er geen nadere omschrijving voor?
Waarom is de Nederlandse overheid niet bezig i.s.m. andere landen om de ‘enorme CO2 uitstoot’ die daar wordt geproduceerd eveneens terug te dringen? Wat helpt Nederlandse terugdringing als een land als China of India tegelijkertijd niets doet?
-waarom is de Nederlandse overheid van plan om (bij wijze van proefneming) een vleestaks te heffen? Waarom wordt er (nu al!) reclame gemaakt voor het eten van meelwormen en ander friemelig gedierte? Worden deze diertjes wel genoemd op de verpakking van allerlei producten als ‘ingrediënt’?
-wat precies bedoelt de EU-klimaatchef (Frans Timmermans) met de uitspraak dat “tegen 2030 alle kleding langer moet meegaan en recyclebaar moet zijn”? Hoezo moet onze kleding gevolgd kunnen worden van het moment van productie tot het moment van afdanken?
-wat zijn de positieve of negatieve mogelijkheden van de vele camera’s in een stad als Apeldoorn? (Apeldoorn is de eerste “smart city” in Nederland).
Is de term “China aan de Noordzee” te begrijpen of is het een uit de lucht gegrepen term om paniek te zaaien onder brave burgers? Waaruit verklaar je dat?
-welke redenen zou de Nederlandse overheid kunnen hebben om vele oorlogsslachtoffers en -vluchtelingen naar Nederland te halen, hier een verblijfsstatus aan te bieden, een baan én woonruimte? In een periode waarin het land een crisis op de woningmarkt beleeft?
-Waarom horen wij nooit iets over de oorlog in Oekraïne, maar dan vanuit het gezichtspunt van de kritische burgers, die ons land toch ook kent?
Hopelijk lukt het jou om antwoorden te vinden op (één of meerdere van) deze vragen; misschien mogen we jouw antwoorden publiceren op deze site?

==============