Skip to content

Het Bittere Einde

Een feuilleton van Atelier Roodbeen 

 Ter introductie: een dubbele aflevering van deze feuilleton

Er was eens een land, ver hier vandaan, waar een organisatie zetelde.

Die organisatie was rijk, en daardoor heel machtig. Zelf vond de organisatie dat ze oppermachtig was. De organisatie had maar één doel: heerschappij over de hele wereld. En, als dat zou kunnen, de rest van het heelal. Om dat doel te bereiken had de orga-

Ach, beste lezer, u zult het vast niet erg vinden als dit sprookje gezien de actualiteit en de realiteit van het verhaal in- de- tijd- van- nu wordt verteld. Laat ik even opnieuw beginnen.

Er is een land, niet eens heel ver hier vandaan, waar een organisatie zetelt.

Die organisatie is rijk, en daardoor heel machtig.

De organisatie heeft maar één doel: totale wereldheerschappij.

Hoe verkrijg je als organisatie nu de wereldheerschappij?

Daar heeft de organisatie al heel lang, diep en goed over nagedacht.

Al snel was duidelijk dat er veel geld voor nodig zou zijn.

Want geld is macht, en rijkdom maakt vele deuren open.

Maar naast geld, en de status die  dat geld oplevert is er ook een “werkplan” nodig om wereldheerschappij te verkrijgen.

Kort gezegd heeft de organisatie bedacht dat ze  de wereldheerschappij in handen krijgt, als de gevestigde orde niet meer bestaat.

Pas dan kun je over gaan tot het vestigen van een “nieuwe wereldorde”.

De huidige president van Amerika, Joe Biden, heeft ons recent nog voorgehouden dat de wereld afstevent op een nieuw tijdperk, met een nieuwe wereldorde.

Hij is overigens niet de eerste die dat doet: George Bush, één van zijn voorgangers, had het er zo vaak over dat uiteindelijk iedereen vertrouwd was met de term “new world order”.  

De organisatie die voor ons werkt aan een nieuwe wereldorde belooft gouden bergen: de wereld zal “beter worden teruggebouwd” dan ze nu is. (Build Back Better).

Maar voor je een nieuwe wereldorde kunt vestigen moet eerst de bestaande orde vernietigd worden.

En hoe kun je er nu voor zorgen dat de gevestigde orde ophoudt te bestaan?

Dat doe je door mensen te verdelen, door chaos te scheppen, door verwarring en haat te zaaien, door mensen bang te maken en door mensen hun bezit af te nemen.

Dat de organisatie, om die toekomst te bewerkstelligen, zélf het bestaan tot op de bodem zal afbreken, wordt wijselijk verzwegen. Anders pikt geen mens het….

Nee, je moet dit doen door een goed, sluitend plan te presenteren waar niemand bezwaren tegen kan hebben.

Waar iedereen “voor” is. Waarbij “tout le monde” staat te juichen van geluk.

Wie zou niet graag willen dat er geen honger meer werd geleden?

Wie zou niet wensen dat we konden leven in een schone wereld?

Wie zou niet wensen dat álle kinderen onderwijs konden genieten?

Wie zou….

Zo kan het nog wel even doorgaan, want de organisatie heeft maar liefst 17 (zeventien) prachtige doelen geformuleerd. De organisatie is hard op weg om die 17 doelen te bereiken.

Dat dit zo goed lukt komt onder andere omdat de organisatie zoveel geld heeft,

en omdat de organisatie bijzonder  goed weet hoe je moet lobbyen om doelen te bereiken. Namelijk door het leggen van stevige en bindende contacten met wereldwijde overkoepelende organisaties en met regeringen van landen en continenten.

De organisatie moet ook wel enige vaart maken, want in 2030 moeten alle 17 doelen bereikt zijn. Daarom heeft de organisatie het plan ook de prachtige naam “Agenda 2030” gegeven. Er is nog een naam, die het zelfde plan omschrijft:

“The Great Reset”. (de grote herstart).

Het sprookje gaat nog véél verder.

Maar, zoals het een feuilleton betaamt, gaat dit in afleveringen. Over korte tijd treft u op deze pagina een vervolg aan. Laten we zeggen: over precies één week. Wie dat wil, zou intussen eens kunnen zoeken op internet op de volgende trefwoorden:

 

-great reset

-agenda 2030

-sustainable goals

-build back better

-world economic forum (WEF)

-Klaus Schwab

 

En o ja, nog één vraag: Aan het WEF is een opleidingsinstituut verbonden.

Zou u eens willen zoeken naar namen van leerlingen die hun opleiding aan dit instituut hebben gevolgd?

Het Bittere Einde.  –Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 2

Opmaat tot de tweede aflevering: In de eerste aflevering van deze feuilleton ging het over een organisatie, “niet ver hier vandaan”. Waar die organisatie zetelt weet geen gewoon mens je te vertellen. Misschien ben jij, lezer, op onderzoek uitgegaan. Dan heb je natuurlijk  gevonden dat het WEF (World Economic Forum) zetelt in Davos, Zwitserland.

Maar ís het WEF wel de organisatie waar we het over hebben?

Of voert het WEF alleen maar uit, in-opdracht-van? Wie zal ’t zeggen?

 Omdat het niet concreet genoeg is te praten over een organisatie die je niet benoemd en omschreven kan worden, is  het voor dit verhaal het gemakkelijkst om het WEF te benoemen als “de organisatie” waarover het in dit sprookje gaat. Zodat “de organisatie” op z’n minst een naam heeft, ook al verschuilen zich achter de gevel van het WEF mogelijk machtige onbekenden.

In 2015 ondertekenden leiders van meer dan 90% van alle regeringen

ter wereld een document van de WHO: World Health Organisation, een NGO (nog-gouvernment-organisation) bij ons is deze niet-gouvernementele organisatie bekend als Wereldgezondheidsorganisatie.

Men sprak af, dat er een protocol, hoe te handelen, in werking zou treden mocht de WHO ooit een pandemie uitroepen. Wat is een pandemie eigenlijk?

Een pandemie is een wereldwijde) epidemie (besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt).

Het protocol omvatte met name de afspraak dat ieder land zich verplicht tot het volgen van het door de WHO voorgestelde en uitgezette beleid, mocht er ooit een pandemie uitbreken. Feitelijk verklaarden alle deelnemende landen zich afhankelijk van de WHO. Deze afspraak werd, nogmaals, gemaakt door de regeringsleiders van landen. De burgers zijn hierin niet gekend, ondanks het wereldwijde belang van deze afspraak is er naar hun mening niet gevraagd.

De volgende zin is wat lastig. Maar belangrijk. Doorgrond die zin!!

De Wereldgezondheidsorganisatie, in het leven geroepen door vele landen samen, verkreeg dus (door het mandaat van regeringen van dezelfde landen) de macht om die landen -en dus nagenoeg de hele wereld- te dicteren hoe ze zou moeten handelen als er een bedreigende besmettelijke ziekte zou worden geconstateerd.

Nu brak die ziekte niet zo heel snel uit, daarom stelde de WHO de definitie van een pandemie nog wat (naar beneden!) bij, en toen….

was het raak….!

Dit was het geval, om precies te zijn, in november 2019.

Enkele vragen voor Nieuwsgierige Aagjes:

 Ken je namen van landen die in 2015 het verdrag met de WHO niet hebben ondertekend?

Weet je van landen die nadien het contract hebben opgezegd?

Weet je hoe de houding van de Nederlandse overheid t.a.v. de verdrag is?

Weet je welke Nederlandse politici in 2015 het verdrag ondertekenden?

 Hoe luidt het protocol van de WHO, mocht er een pandemie worden vastgesteld?

Hoe luidde de definitie van het begrip pandemie voordat de WHO de definitie vaststelde?

En hoe luidde de definitie daarna?

 Wat gebeurde er in november 2019?

Het Bittere Einde.  –Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 3

Aflevering 2 van de feuilleton eindigde zo:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is in het leven geroepen door vele landen samen, en verkreeg door verleend mandaat van de regeringen van diezelfde landen de macht om de hele wereld te dicteren hoe ze zou moeten handelen als er een bedreigende besmettelijke ziekte zou worden geconstateerd.

Nu brak die ziekte niet zo heel snel uit, daarom stelde de WHO de definitie van een pandemie nog wat bij, en toen was het raak…. Om precies te zijn in november 2019.

Je weet het natuurlijk wel: in november 2019 brak in Wuhan, China,

een besmettelijke ziekte met een mortaliteitspercentage van ongeveer 3,6 % uit.

De ziekte wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Een enorm gevaarlijk virus dus wereldwijd gaat het dan natuurlijk om zeer grote aantallen slachtoffers die ten prooi zullen vallen aan deze ziekte. Het is een ziekte bovendien waar nog geen medicijn tegen is uitgevonden.

Logisch, want de ziekte is nieuw. Natuurlijk ligt het voor de hand dat er eerst gezocht wordt naar remedie onder de  reeds bestaande middelen. En natuurlijk is het logisch dat er ook wordt gezocht naar een nieuw medicijn.

Tot er een medicijn gevonden is, kan men zich (eventueel) behelpen met een vaccin.

Mocht dat wél beschikbaar zijn. Maar  als er een passend medicijn gevonden is MAG een vaccin niet meer worden toegepast. Zo luiden nu eenmaal de (internationale) regels. De farmacie gaat -wereldwijd- hard aan het werk, en men zoekt…allereerst naar een vaccin. Meerdere farmaceutische bedrijven vinden zo’n vaccin uit, volgens de meest geavanceerde technologieën nog wel. En dat kost heel veel geld.

Hoe zuur is het dan, als er vervolgens een eenvoudige dokter ontdekt dat een middel tegen parasieten (Ivermectine), in combinatie met nog wat andere stoffen (o.a. hydroxychloroquine en zink) afdoende werkt in de bestrijding van deze gevreesde nieuwe ziekte?? Overheden gaan spoorslags over (laat ik het even beperken tot de Nederlandse overheid!) tot a) het opkopen van de totale in Nederland beschikbare voorraad Ivermectine (zogenaamd om deze voorraad beschikbaar te houden voor nader onderzoek; het ligt ergens in Noord-Holland opgeslagen) en b) het verbieden van het gebruik van dit middel. Een arts die het middel voorschrijft riskeert een boete van €150.000 (honderdvijftigduizend euro) per geconstateerde overtreding.

Zo, de dokter zal het wel nalaten om dit middel nog voor te schrijven. Dit bedrag is hoog genoeg, toch??

En ach, wat vervelend nu, een goed medicijn wil maar niet gevonden worden….

Maar gelukkig zijn er nu vaccins, die ons beschermen.

Voor enkele weken….en ook iemand die geïnjecteerd is, kan ziek worden…

Ook nu: enkele vragen:

Kun je informatie vinden over het gebruik van Ivermectine ( en de resultaten daarvan) in de volgende landen: Brazilië, Mexico, Japan, India.

Kun je eens iets opzoeken over dokter Rob Elens?

Wat zegt het R.I.V.M. over het gebruik van Ivermectine?

 Het Bittere Einde.  –Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 4

Aflevering 3 had als slotzin:

……maar gelukkig zijn er nu vaccins, die ons beschermen.

Nou ja, ik val maar met de deur in huis: deze vaccins beschermen ons niet.

Niet tegen het krijgen van de gevreesde ziekte corona, maar wél tegen het ernstig ziek worden en tegen opname op de IC van een ziekenhuis, Want dáár zijn te weinig bedden. Die zorg heeft de overheid al in eerdere jaren afgeschaald. Teveel bedden op de IC was veel te duur. En ook in de loop van de pandemie moest er vooral niet worden opgeschaald. Het IC-personeel zou zich uiteindelijk eens kunnen vervelen als er op een bepaald moment wat minder drukte zou zijn op de IC…..

De overheid heeft het geld, in plaats van zorg-opschaling, liever besteed aan het opleiden en in functie houden van BOA’s, die moeten controleren of iedereen de maatregelen wel naleeft. Maatregelen? Ja, de overheid trachtte de pandemie in te dammen met een

-regel die zei dat je niet dichter dan 1,5 meter tot elkaar mocht naderen. Persoonlijk contact wordt daardoor lastiger, en wie letterlijk niet tot iemand mag naderen, verwijdert zich figuurlijk van die persoon. Deze maatregel drijft mensen uiteen. Maar het virus? Dát trekt zich niets aan van een schamele afstand van 1,5 meter!

-een andere regel heeft ons verboden in grote groepen bijeen te komen. Evenementen, concerten, muziekrepetities, sportwedstrijden, scholing, theatervoorstellingen en kerkdiensten werden verboden of aan zeer strenge regels onderworpen. Al datgene wat mensen bijeenbrengt mocht niet meer plaatsvinden. We zijn dit gaan benoemen met de term “lockdown” . Het hele land ging op slot.

-toen het niet meer houdbaar was (mensen gingen al te veel mopperen) om het land op slot te houden, is er nog een poosje een avondklok geweest. Het grapje, dat het virus ’s avonds na 17.00 uur wakker werd, en dat je daarom na 17.00 uur niet meer buiten mocht zijn, was maar heel even leuk….

-we mochten ons gezicht niet meer laten zien. Onze emoties werden onzichtbaar achter een mondkapje. Toen een paar week geleden Sahara-zand onze kant opwaaide, ging het stof van de Sahara dwars door de gaatjes van het mondkapje heen. Maar het virus, dat ongeveer 1.000.000 (een miljoen) kleiner is dan een zandkorrel, zou door het mondkapje effectief worden tegengehouden. En we geloofden het! Of, nou ja, misschien niet allemaal, maar ja het was een regel, en die moest nagevolgd worden. Op straffe van boetes. Dat wel.

Tot slot van deze aflevering nog wat persoonlijke vragen:

-Hoe heb jij de lockdowns ervaren? Zinvol? Prettig? Logisch? Met goed resultaat?

-Wat deed de afwezigheid van familie en vrienden met je?

-Wat deed het met je, om niet meer bijeen te kunnen zijn met anderen en de dingen te doen waar jij warm voor loopt?

-Mondkapjes werden opgezet in de winkel, maar ook op de fiets en in de auto, om pas thuis afgezet te worden. Wat is het verschil tussen de lucht buitenshuis en de lucht binnenshuis? Weet een virus dat het niet binnen mag komen in onze woningen?

 Het Bittere Einde.  –Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 5.

Opmaat tot aflevering 5:

Gelukkig blijkt het mortaliteitspercentage van Covid erg mee te vallen. De WHO, die de pandemie in 2019 uitriep, heeft haar eigen cijfers drastisch bijgesteld: het sterftecijfer blijkt 0,16% te zijn in plaats van meer dan 3%. Het mortaliteitspercentage van Covid is daardoor opeens lager dan dat van de griep…. Met deze opmerking wordt natuurlijk niet bedoeld, dat het niet naar is om dood te gaan aan- of door Covid.

Na twee jaar werd de bevolking van Nederland toch wel erg “corona-moe”.

De laatste algemeen erkende variant van de ziekte, Omikron, bleek in de praktijk helemaal niet zo heftig te zijn. De angst voor die variant zit er niet zo heel diep in… Het voorjaar en de zomer zijn per definitie jaargetijden waarin minder mensen ziek worden dan in de herfst en in de winter. Mensen nóg een jaar hun broodnodige zuurverdiende vakantie onthouden door het uitvaardigen van strenge regelgeving lijkt niet een juiste beslissing te zijn.

Daarom zijn alle maatregelen nu ingetrokken. We mogen weer reizen zonder QR-code, mondkapjes mogen af, de anderhalve-meter-maatregel is ingetrokken,

we mogen weer samenzijn en feest vieren, (als we maar “voorzichtig” blijven…)

dus lijkt het er op dat het “oude normaal” is weergekeerd.

De angst, die eerst werd gezaaid lijkt niet meer nodig.

De verwarring, de geestelijke ontwrichting en de vele door lockdowns veroorzaakte psychische klachten zullen we terzijde leggen. De toegebrachte enorme economische schade moeten we samen zien op te lossen en weg te poetsen.

De chaos, het verdriet, de verwarring die de pandemie ons allen heeft gebracht is er nu niet meer, want “alles is weer normaal”.

En zo zou dit sprookje kunnen eindigen met de woorden “en we leven nog lang en gelukkig”. Helaas, het sprookje is nog niet uit.

Net als eerdere afleveringen: wederom enkele vragen. Ga je weer op onderzoek uit?

-weet je wat de ministers Kuipers en Hoekstra in april hebben gedaan, als het gaat om de invoering van een Europese gezondheidspas? Snap je waarom die pas wordt gelegaliseerd met verwijzing naar de gezondheid van de bevolking?

-de overheid heeft de maatregelen afgeschaald en op non-actief gezet, tot “nader order”. Opeens kijkt iedereen vreemd naar degenen die toch nog een mondkapje dragen, omdat hen is verteld dat dit werkt tegen het coronavirus. De super-angstigen. Of, misschien ook wel, de super-consequente medeburgers. Maar weet het coronavirus ook dat het er niet meer is? Waarom zijn er dan juist op dit moment zoveel mensen ziek door corona?

-waarom wordt nog steeds getest, en worden er -ondanks “stijgende aantallen besmettingen” maatregelen nog niet van stal gehaald en opnieuw geactiveerd?

-waarom wordt ons in de media voorgehouden dat corona en griep tegelijkertijd dubbel dodelijk zijn? Kunnen wij dat zelf niet bedenken? Is deze vorm van bangmakerij nog nodig? Waren wij al niet bang genoeg?

-wat zouden wij kunnen doen om de angst waarin we al zolang worden  vastgehouden te boven te komen?

Het Bittere Einde.  –Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 6.

 

Vooraf: over Corona is nog véél meer te vertellen. Wie weet komt het er nog eens van om dat te doen.

Op dit moment in de feuilleton vraag ik je aandacht voor een ander thema:

De Wappies Van Tegenwoordig

In aflevering 1 van deze feuilleton stonden reeds woorden van deze strekking te lezen: …..Hoe kun je er voor zorgen dat “de gevestigde orde” ophoudt te bestaan?

Door verdeeldheid en chaos te maken, door verwarring, angst en haat te zaaien en door mensen hun bezit af te nemen.

Dit doe je door de presentatie van een goed plan waar iedereen blij van wordt.

 De organisatie WEF (World Economic Forum) heeft -in samenwerking met  de V.N.- een dergelijk plan gepresenteerd in 2015.

We kennen dit plan onder de termen “Agenda 2030” en “The Great Reset”.

Van de situatie in andere landen weet ik ’t niet, maar duidelijk is, dat de Nederlandse overheid niet nadrukkelijk haar best gedaan heeft om het in 2015 ondertekende akkoord dat instemt met deze plannen onder de aandacht van de burgers te brengen. Anders gezegd: de overheid heeft in alle talen gezwegen. Niets werd via een mooie campagne van Rijksoverheid, met informatieve spotjes of zo onder onze aandacht gebracht….Geen folders of brochures, geen voorlichting op TV of radio…

Pas sinds 2020, na het uitbreken van Corona,  worden de plannen wat helderder zichtbaar, -en dan nog slechts voor een klein groepje “dissidente” landgenoten.

Deze groep wakkere mensen wordt vaak aangeduid met de term “wappies”.

Belangrijke vragen:

-Wie zou niet vurig wensen dat wappies het bij het verkeerde eind hebben?

-Zouden niet juist de wappies zelf hier ontzettend blij mee zijn?

-Denk je dat het leuk is om wappie te zijn, en

-is het prettig om als wappie een groot gevoel van onmacht tegen een onmetelijk rijke en (naar wappie-maatstaven)  kwaadwillende organisatie met je mee te torsen?

-Of zou je daar maar wat graag van bevrijd willen worden?

 Heb meelij met die wappies!

 DAAROM:

 -Wie verlost de wappies van hun waandenkbeelden door aantoonbaar te bewijzen dat zij het niet goed hebben begrepen ???????

Jij, geachte lezer, zou die persoon kunnen zijn……Voel je geroepen!

Help mij van mijn denkbeelden af, want ik ben een wappie. Maar dat vermoeden had je al wel lijkt me….

In de volgende aflevering van “Het Bittere Einde” komen er nog meer vragen op je af.

Het Bittere Einde.  –Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 7.

 

Even aanhaken bij de vorige aflevering:

Jij zou degene kunnen zijn die de wappies bewijst dat zij het niet goed hebben begrepen allemaal.

 Deze keer geen verhaal. Maar

ZOU JE ALSJEBLIEFT

willen zoeken naar antwoorden op de volgende vraagpunten?

Daarmee schrijf je a.h.w. je eigen aflevering van deze feuilleton.

-waarom werkt de Nederlandse overheid mee aan plannen tot terugdringen van CO2, terwijl CO2 noodzakelijk is voor het voortbestaan van alle groene planten, en -daardoor- voor het voortbestaan van alle niet-groene wezens?

-waarom voert de Nederlandse overheid inzake het terugdringen van CO2 een beleid waarin de agrarische sector het steeds moeilijker krijgt, terwijl we gelijktijdig afstevenen op een voedselcrisis?

-zou de Nederlandse overheid niet door hebben dat “alles aan alles” vastzit en dat er een groot deel van de economie onderuit gaat als de boeren het werken onmogelijk wordt gemaakt?

-waarom horen we in Nederland zoveel over stikstof regels en waarom heeft zelfs de EU er geen nadere omschrijving voor?

Waarom is de Nederlandse overheid niet bezig i.s.m. andere landen om de enorme CO2 uitstoot die daar wordt geproduceerd eveneens terug te dringen? Wat helpt Nederlandse terugdringing als een land als China of India tegelijkertijd niets doet?

-waarom is de Nederlandse overheid van plan om (bij wijze van proefneming) een vleestaks te heffen? Waarom wordt er (nu al!) reclame gemaakt voor het eten van meelwormen en ander friemelig gedierte?

-wat precies bedoelt de EU-klimaatchef (Frans Timmermans) met de uitspraak dat “tegen 2030 alle kleding langer moet meegaan en recyclebaar moet zijn”? Hoezo moet onze kleding gevolgd kunnen worden van het moment van productie tot het moment van afdanken?

-wat zijn de positieve of negatieve mogelijkheden van de vele camera’s in een stad als Apeldoorn? (Apeldoorn is de eerste “smart city” in Nederland).

Is de term “China aan de Noordzee” te begrijpen of is het een uit de lucht gegrepen term om paniek te zaaien onder brave burgers? Waaruit verklaar je dat?

-welke redenen zou de Nederlandse overheid kunnen hebben om vele oorlogsslachtoffers en -vluchtelingen naar Nederland te halen, hier een verblijfsstatus aan te bieden, een baan én woonruimte? In een periode waarin het land een crisis op de  woningmarkt beleeft?

Hopelijk lukt het je om antwoorden te vinden op deze vragen; misschien mogen we jouw antwoorden publiceren op deze site?

=============