Skip to content

Boekverslag

Boekgegevens

Titel Hoe winnen we de klimaatoorlog?

Auteur Hugo Bos e.a.

Formaat Paperback, A5, 221 pagina’s

ISBN brochure zonder ISBN nummer

Datum van uitgave najaar 2022

Prijs gratis te bestellen

Verkrijgbaarheid eenvoudig online te bestellen link

De Stichting Civitas Christiana, ook wel bekend onder de campagnenaam “Cultuur onder Vuur” stelt zich -onder andere- ten doel de Nederlandse cultuur te beschermen tegen politieke incorrectheid.

Meer informatie over deze stichting: www.cultuurondervuur.nl

In 8 hoofdstukken wordt de lezer duidelijk gemaakt dat klimaatpropaganda angst veroorzaakt, welke de nadelen zijn van windturbines, hoe de rechterlijke macht is verweven in het klimaatactivisme, wat het doel is van de (overheids)oorlog tegen het aardgas, welke de (grote) nadelen zijn van energie uit biomassa, wat de huidige stikstofpolitiek op langere termijn zal doen met geheel Nederland, welke de gevolgen zijn van de ‘groene lobby’ voor ons pensioen en voor de Nederlandse cultuur, waarom kernenergie door de groene lobby niet wordt geaccepteerd.

Hoofdstuk 9 maakt de diverse keuzemogelijkheden voor burgers duidelijk.

Ik vind het geweldig dat er mensen en organisaties bestaan die durven uit te spreken dat ze het oneens zijn met het gevolgde beleid, en vooral ook: dit motiveren met een steekhoudende onderbouwing. Cultuur onder Vuur steekt z’n mening niet onder stoelen of banken en voert daarom -binnen de grenzen van het ‘fatsoenlijke’ en het ‘normale’ regelmatig acties.

Op het eerder genoemde internetadres zijn vele (gratis) brochures en boeken te bestellen; wel wordt gevraagd om een bijdrage; die is -vanzelfsprekend- ten allen tijde vrijwillig.

Score (0-10)

Actualiteit 10

Leesbaarheid 8

Inspirerend 8

Veel leesplezier,

Wim