Skip to content

Het Bittere Einde. -Feuilleton door Atelier Roodbeen, aflevering 3

Aflevering 2 van de feuilleton eindigde zo:
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is in het leven geroepen door vele landen samen, en verkreeg door verleend mandaat van de regeringen van diezelfde landen de macht om de hele wereld te dicteren hoe ze zou moeten handelen als er een bedreigende besmettelijke ziekte zou worden geconstateerd.
Nu brak die ziekte niet zo heel snel uit, daarom stelde de WHO de definitie van een pandemie nog wat bij, en toen was het raak…. Om precies te zijn in november 2019.

Je weet het natuurlijk wel: in november 2019 brak in Wuhan, China,
een besmettelijke ziekte met een mortaliteitspercentage van ongeveer 3,6 % uit.
De ziekte wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Een enorm gevaarlijk virus dus wereldwijd gaat het dan natuurlijk om zeer grote aantallen slachtoffers die ten prooi zullen vallen aan deze ziekte. Het is een ziekte bovendien waar nog geen medicijn tegen is uitgevonden.
Logisch, want de ziekte is nieuw. Natuurlijk ligt het voor de hand dat er eerst gezocht wordt naar remedie onder de reeds bestaande middelen. En natuurlijk is het logisch dat er ook wordt gezocht naar een nieuw medicijn.
Tot er een medicijn gevonden is, kan men zich (eventueel) behelpen met een vaccin.
Mocht dat wél beschikbaar zijn. Maar als er een passend medicijn gevonden is MAG een vaccin niet meer worden toegepast. Zo luiden nu eenmaal de (internationale) regels. De farmacie gaat -wereldwijd- hard aan het werk, en men zoekt…allereerst naar een vaccin. Meerdere farmaceutische bedrijven vinden zo’n vaccin uit, volgens de meest geavanceerde technologieën nog wel. En dat kost heel veel geld.
Hoe zuur is het dan, als er vervolgens een eenvoudige dokter ontdekt dat een middel tegen parasieten (Ivermectine), in combinatie met nog wat andere stoffen (o.a. hydroxychloroquine en zink) afdoende werkt in de bestrijding van deze gevreesde nieuwe ziekte?? Overheden gaan spoorslags over (laat ik het even beperken tot de Nederlandse overheid!) tot a) het opkopen van de totale in Nederland beschikbare voorraad Ivermectine (zogenaamd om deze voorraad beschikbaar te houden voor nader onderzoek; het ligt ergens in Noord-Holland opgeslagen) en b) het verbieden van het gebruik van dit middel. Een arts die het middel voorschrijft riskeert een boete van €150.000 (honderdvijftigduizend euro) per geconstateerde overtreding.

Zo, de dokter zal het wel nalaten om dit middel nog voor te schrijven. Deze boete-dreiging is hoog genoeg, toch??
En ach, wat vervelend nu, een goed medicijn wil maar niet gevonden worden….
Maar gelukkig zijn er nu vaccins, die ons beschermen.
Voor enkele weken slechts….en als snel blijkt: ook iemand die geïnjecteerd is, kan ziek worden…
Ook nu: enkele vragen:
Kun je informatie vinden over het gebruik van Ivermectine ( en de resultaten daarvan) in de volgende landen: Brazilië, Mexico, Japan, India.
Kun je eens iets opzoeken over dokter Rob Elens?
Wat zegt het R.I.V.M. over het gebruik van Ivermectine?

lees verder feuilleton 4