Skip to content

Het Bittere Einde (1)

Een feuilleton van Atelier Roodbeen 

Er was eens een land, ver hier vandaan, waar een organisatie zetelde.

Die organisatie was rijk, en daardoor heel machtig. Zelf vond de organisatie dat ze oppermachtig was. De organisatie had maar één doel: heerschappij over de hele wereld. En, als dat zou kunnen, de rest van het heelal. Om dat doel te bereiken had de orga-

Ach, beste lezer, u zult het vast niet erg vinden als dit sprookje gezien de actualiteit en de realiteit van het verhaal in- de- tijd- van- nu wordt verteld. Laat ik even opnieuw beginnen.

 Er is een land, niet eens heel ver hier vandaan, waar een organisatie zetelt. Die organisatie is rijk, en daardoor heel machtig. De organisatie heeft maar één doel: totale wereldheerschappij.

Hoe verkrijg je als organisatie nu de wereldheerschappij? Daar heeft de organisatie al heel lang, diep en goed over nagedacht. Al snel was duidelijk dat er veel geld voor nodig zou zijn. Want geld is macht, en rijkdom maakt vele deuren open. Maar naast geld, en de status die dat geld oplevert is er ook een “werkplan” nodig om wereldheerschappij te verkrijgen. Kort gezegd heeft de organisatie bedacht dat ze de wereldheerschappij in handen krijgt, als de gevestigde orde niet meer bestaat. Pas dan kun je over gaan tot het vestigen van een “nieuwe wereldorde”.

De huidige president van Amerika, Joe Biden, heeft ons recent nog voorgehouden dat de wereld afstevent op een nieuw tijdperk, met een nieuwe wereldorde. Hij is overigens niet de eerste die dat doet: George Bush, één van zijn voorgangers, had het er zo vaak over dat uiteindelijk iedereen vertrouwd was met de term “new world order”.

De organisatie die voor ons werkt aan een nieuwe wereldorde belooft gouden bergen: de wereld zal “beter worden teruggebouwd” dan ze nu is. (Build Back Better). Maar voor je een nieuwe wereldorde kunt vestigen moet eerst de bestaande orde vernietigd worden.

En hoe kun je er nu voor zorgen dat de gevestigde orde ophoudt te bestaan? Dat doe je door mensen te verdelen, door chaos te scheppen, door verwarring en haat te zaaien, door mensen bang te maken en door mensen hun bezit af te nemen.

Dat de organisatie, om die toekomst te bewerkstelligen, zélf het bestaan tot op de bodem zal afbreken, wordt wijselijk verzwegen. Anders pikt geen mens het….

Nee, je moet dit doen door een goed, sluitend plan te presenteren waar niemand bezwaren tegen kan hebben. Waar iedereen “voor” is. Waarbij “tout le monde” staat te juichen van geluk. Wie zou niet graag willen dat er geen honger meer werd geleden? Wie zou niet wensen dat we konden leven in een schone wereld? Wie zou niet wensen dat álle kinderen onderwijs konden genieten?

Wie zou….

Zo kan het nog wel even doorgaan, want de organisatie heeft maar liefst 17 (zeventien) prachtige doelen geformuleerd. De organisatie is hard op weg om die 17 doelen te bereiken.

Dat dit zo goed lukt komt onder andere omdat de organisatie zoveel geld heeft, en omdat de organisatie bijzonder goed weet hoe je moet lobbyen om doelen te bereiken. Namelijk door het leggen van stevige en bindende contacten met wereldwijde overkoepelende organisaties en met regeringen van landen en continenten.

De organisatie móet ook wel enige vaart maken, want in 2030 moeten alle 17 doelen bereikt zijn. Daarom heeft de organisatie het plan ook de prachtige naam “Agenda 2030” gegeven. Er is nog een naam, die het zelfde plan omschrijft:

The Great Reset”. (de grote herstart).

voor meer zie hier: aflevering 2